Forsikret under transport


Spørgsmål:

Er jeg dækket af en arbejdsskadeforsikring, når jeg kører til og fra arbejde? Og afhænger eventuel dækning af, om jeg har rådighedsvagt fra hjemmet eller almindelige vagter? 


Svar:

Lovgrundlaget i forbindelse med ulykker under transport findes i “Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde”. Som udgangspunkt er ulykker, der sker under transport til og fra arbejde, ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

I visse situationer har transporten mellem hjem og arbejdssted dog karakter af egentlig arbejde i arbejdsgiverens interesse. I de tilfælde vil du være omfattet af loven, hvis der sker en ulykke under denne transport. Det gælder fx i følgende situationer.

  1. Hvis du tilkaldes af arbejdsgiver eller nødsages til i virksomhedens interesse at møde på arbejdet i din fritid.
  2. Hvis du bliver tilkaldt til arbejdet fra dit hjem eller andet sted. Har du rådighedsvagt, betragtes både forberedelserne i hjemmet og transporten fra hjemmet til arbejdet som omfattet af loven. Det samme gælder, hvis du er på vej hjem fra arbejdspladsen til dit hjem eller andet opholdssted under en rådighedsvagt.
  3. Hvis du kører fra arbejdspladsen til en udekonsultation eller på hjemmebesøg.
  4. Hvis arbejdsgiver har organiseret transporten for eksempel i form af en kørselsordning – fx stillet bil til rådighed – hvor ordningen også er i arbejdsgivers interesse.

 Revideret oktober 2023