Fritstilling?


Spørgsmål:

Jeg er blevet sagt op fra mit job som jordemoder på en fødegang. Opsigelsen skete som led i en større sparerunde på hospitalet, hvor flere blev afskediget. Jeg har været ansat her i 12 år, og er selvfølgelig både ked af det og lidt bitter efter at have knoklet i alle årene – også da der var mangel på jordemødre. Jeg har mest lyst til at forlade arbejdspladsen med det samme og vil høre, om jeg har ret til at blive fritstillet?


Svar:

Det er altid en tragedie at blive sagt op – også selv om det skyldes besparelser. Det er forståeligt, at man efter mange års ihærdigt arbejde både bliver ked af det og lidt bitter.

En fritstilling kræver imidlertid, at man kan indgå en aftale med sin arbejdsgiver, idet der hverken er fastsat centrale aftaler herom eller en pligt for arbejdsgiverne til at fritstille medarbejderen. Derfor ser vi oftest, at muligheden for fritstilling typisk sker i de situationer, hvor afskedigelsen skyldes samarbejdsvanskeligheder, langvarig sygdom, hvor man ikke kan forventes at blive rask i opsigelsesperioden og lignende situationer.

Når afskedigelsen sker på grund af besparelser, er arbejdsgiverne typisk ikke så interesserede i at indgå aftale om fritstilling. Deres begrundelse er, at de rent faktisk har brug for arbejdskraften, men desværre ikke har pengene/bevillingerne til aflønningen.

Men det ville da være rart, hvis man i en sådan situation selv kunne bestemme, om man ville arbejde i opsigelsesperioden, hvis det er det, man har behov for.

Redigeret oktober 2023