Kun et tjenestested


Spørgsmål:

Jeg har fået nyt job, som jeg er rigtig glad for. Jeg skal hver tirsdag have en udekonsultation, som ligger 10 km fra min bopæl. Hospitalet ligger 15 km fra min bopæl, men i modsat retning. Min leder siger, at jeg selv skal betale for transporten, og at det ikke er arbejdstid til konsultationen, da jeg jo ikke skal køre længere eller bruge længere tid, end når jeg ellers tager på arbejde. Men kan det passe?


Svar:

Som jordemoder har du kun ét tjenestested – og det er det sygehus, du arbejder på. Af overenskomstens §16 fremgår, at der ved tjenstlig kørsel for jordemødre forstås al kørsel i forbindelse med udførelsen af jordemodervirksomhed bortset fra kørsel mellem jordmoderens bopæl og det af regionen anviste tjenestested. 

Kørsel fra tjenestestedet til udekonsultationen er således tjenstlig kørsel. Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder for regionen. Det vil for det meste sige offentlig transport som udgangspunkt, men hvis det er uhensigtsmæssigt – hvad det jo ofte er – vil der fx kunne anvendes taxa, eller der kan gives bemyndigelse til at anvende eget transportmiddel. 

Transporten, der godtgøres, er transporten fra tjenestestedet. Er udgangspunktet et andet – fx din bopæl – ydes godtgørelsen herfra med den afstand der er. Dog maksimalt svarende til afstanden fra dit tjenestested og til udekonsultationen. Den tid, du bruger på transporten fra bopælen/ tjenestestedet og til udekonsultationen, er tilsvarende arbejdstid. 

I din situation skal du derfor have kørselsgodtgørelse, hvis l har aftalt, at det er hensigtsmæssigt for din arbejdsplads, at du benytter din egen bil, og du skal have det for de 10 km., der er fra din bopæl til der, hvor udekonsultationen udføres. Tiden, der medgår til transporten, er arbejdstid. 

Redigeret november 2017