Har jeg ret til kun at få dagvagter, hvis jeg af helbredsmæssige årsager ikke længere kan arbejde om natten?


Spørgsmål:

Jeg kan af helbredsmæssige årsager ikke længere arbejde om natten. Har jeg ret til kun at få dagvagter?


Svar:

Din leder har en forpligtelse til at undersøge mulighederne for at fastholde dig på almindelige vilkår fx via ændret arbejdstilrettelæggelse, eller ved at du bliver ansat på særlige vilkår, jf. Rammeaftale om socialt kapitel. Hvis det imidlertid ikke er muligt at arbejdstilrettelægge så der tages de nødvendige hensyn til dig, og hvis du ikke er i stand til at arbejde på almindelige vilkår inden for overenskomstens rammer, har ledelsen ret til at afskedige dig. 

Der er heldigvis mange muligheder, der skal afsøges inden I når dertil. Du anbefales at tage kontakt til din tillidsrepræsentant.

Redigeret oktober 2023