Mister vi rettigheder, hvis vi flytter til en større afdeling, som vores nuværende afdeling inden for nogle år skal lægges sammen med?


Spørgsmål:

Jeg arbejder på et fødested, som med stor sandsynlig skal lægges sammen med en større afdeling på et andet hospital. Vi kender ikke den nøjagtige tidsramme, men det forventes senest at ske om 1 år. Vi er blevet stillet i udsigt, at alle jordemødre er sikret arbejde på det ny fødested. Udsigten til at skulle arbejde på en afdeling, der er under afvikling, har fået flere af mine kolleger til at overveje at sige deres stillinger op inden den endelige lukning af vores fødested finder sted og allerede nu søge ansættelse på det ny fødested. Men nu er vi blevet i tvivl om vores rettigheder med hensyn til anciennitet, opsigelsesvarsel osv., hvis vi henholdsvis siger op, og selv søger ny stilling, eller hvis vi bare fortsætter vores ansættelse på det ny fødested, når vores eget lukker. Mister vi rettigheder, hvis vi selv flytter os?


Svar:

Ved en sammenlægning, hvor man på arbejdsgivers foranledning overføres til et andet arbejdssted, bevarer man som udgangspunkt alle rettigheder, herunder også den anciennitet man har optjent. En sådan sammenlægning vil være at betragte som en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet og skal dermed varsles med det individuelle opsigelsesvarsel.

Vælger man derimod selv at sige sin stilling op, mister man den optjente anciennitet. Man starter i den situation “forfra” det nye sted, hvor man får ansættelse – både i forhold til sin anciennitet og prøvetid.

Hvis man skifter ansættelse inden for samme region, men til samme type stilling bevarer man altid lokalt aftalte kvalifikationsløndele, uanset om det er et ansøgt eller uansøgt stillingsskift.

Redigeret oktober 2023