Kan det passe jeg kan få afslag på et job med den begrundelse, at jeg ikke er sygeplejerske?


Spørgsmål:

Jeg har et par år arbejdet på en barselsafdeling efter i mange år at have været ansat på en fødeafdeling. Nu er jeg flyttet til Jylland og har søgt job på en barselsafdeling på et større fødested. Jeg er blevet rigtig glad for arbejdet med barsel, amning osv. så jeg vil gerne fortsætte ad det spor. Derfor søgte jeg på et jobopslag, selvom det var sygeplejersker, man efterspurgte. Jeg har netop modtaget afslag på min ansøgning. Den eneste begrundelse jeg har fået for, at jeg ikke kommer i betragtning til jobbet er, at jeg ikke er sygeplejerske. Kan det være rigtigt, at jeg kan afvises med den begrundelse, når jeg i min ansøgning har dokumenteret både teoretisk og lang praktisk erfaring på og med området? Jeg mener, at jeg er yderst kvalificeret til jobbet qua min uddannelse som jordemoder og qua min erfaring som ansat på en barselsafdeling.


Svar:

Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, hvem der skal ansættes og hvem der skal indkaldes til jobsamtale. Arbejdsgiver har meget frie rammer til at ansætte den, som han/hun finder bedst egnet. Som offentlig myndighed og arbejdsgiver skal sundhedsvæsenet midlertidig være saglig i begrundelsen for at afvise dig i et ansættelsesforløb. Arbejdsgiver må gerne skønne, at du ikke er den bedst kvalificerede, men må ikke standardisere sit skøn og udelukke dig fordi du er jordemoder og ikke sygeplejerske, hvis der ikke er særlig begrundelse for det.

Ombudsmanden har tidligere udtalt sig om (u)saglig afvisning:

Jordemoderforeningen indbragte en sag for Folketingets ombudsmand, hvor en jordemoder blev afvist til en ansættelse, alene med den begrundelse at hendes mor arbejdede på afdelingen og det kunne give problemer. Da afdelingen ikke kunne give nogen saglig begrundelse for denne beslutning, kritiserede ombudsmanden sygehusets afslag. Det samme vil efter Jordemoderforeningens mening ske, hvis afslaget alene begrundes med, at du ikke er sygeplejerske, mens der ikke er fx uddannelsesmæssige eller kompetencemæssige saglige grunde til afslaget.

Det plejer vi…:

I din situation har man tilsyneladende fokuseret ensidigt på ansættelsen af en sygeplejerske, næppe af ond vilje, men måske fordi man kun har haft erfaring med, at sygeplejersker varetager arbejdet på barselsafdelingen.

Jordemoderforeningen skal derfor anbefale dig, at du beder om en uddybende begrundelse for afslaget, og du kan samtidig i din anmodning præcisere, at man som jordemoder er fuldt uddannet til og besidder de rette kompetencer til jobbet.

Se pjecen “Ansæt jordemødre” 

Redigeret oktober 2023