Indhentning af referencer


Spørgsmål:

Jeg har været til samtale på et nyt job på et regionalt sygehus, og lederen bad mig om kontaktoplysninger på en, der kunne give en reference på mig. Jeg har ikke det bedste forhold til min nuværende leder på fødegangen, og er derfor lidt bekymret for, hvad hun vil sige om mig. Hvad må min leder egentligt oplyse, når en potentiel ny arbejdsgiver ringer efter en reference – og er jeg forpligtet til at oplyse min nuværende leder som reference eller er der andre muligheder?


Svar:

For det første er det helt suverænt dig selv, der bestemmer, hvem du vil bruge som reference. Hvis det er mest hensigtsmæssigt i din situation, at det ikke er din leder, så tænk over om en anden, der kender dig og din faglighed godt – evt. en tidligere leder eller mellemleder – kan være din reference. Uanset hvem du vælger, er det altid en god ide, at spørge vedkommende, om denne vil være din reference. Vælger du en leder, er der en vis garanti for, at lederen kender reglerne for, hvad man må sige og ikke sige.

Hverken den, der indhenter referencen, eller den leder, der afgiver referencen, må drøfte forhold, der er personfølsomme. Der må således ikke spørges til eller svares på oplysninger om for eksempel misbrugsforhold, sygdomme, straffeforhold, væsentlige sociale problemer eller medlemskab af en fagforening.

Når man afgiver reference på en nuværende eller tidligere medarbejder, skal man være loyal over for den, der tales om, og man må således i udgangspunktet ikke udtale sig negativt. Der kan derfor kun drøftes spørgsmål som; hvorvidt du er mødestabil, hvor længe du har været ansat og hvilke opgaver, du har løst. Hvis der spørges ind til det faglige niveau, må den, der afgiver referencen, udtale sig om sin oplevelse af vedkommende. Også selv om dette ikke kun er positivt – så længe dette gøres sagligt. Det vil sige, at den, der afgiver referencen, godt kan sige ting som, ”det er min oplevelse, at hun ikke er god i særligt pressede situationer”. Men hun må for eksempel ikke sige ”hun laver alt for mange fejl”, hvis dette ikke er underbygget af andet end referencens egen opfattelse. Der er notatpligt efter offentlighedsloven, når man indhenter referencer. Det betyder, at du efterfølgende har mulighed for at bede om aktindsigt og derigennem få oplyst, hvilke spørgsmål den nye arbejdsgiver stillede din reference men også, hvad der blev svaret af din reference. Dette kan være en god hjælp til dit valg af referencer, hvis du har fået afslag på en stilling og er i tvivl om, hvorvidt det kan skyldes dit valg af reference. 

Redigeret oktober 2023