Ned i tid eller indregning af ulempetillæg i min beskæftigelsesgrad


Spørgsmål:

Jeg har tænkt mig at gå ned i tid, men vil egentlig helst gøre det ved, at mine ulempetillæg indregnes. Jeg har hørt, at det kun kan lade sig gøre, hvis man har faste rul, eller fx er fast nattevagt. Kan det være rigtigt?


Svar:

Der er forskelligt udgangspunkt for, hvordan de forskellige ulempeydelser håndteres. Aften- og nattillæg skal fx udbetales med mindre, andet er aftalt mellem din tillidsrepræsentant og ledelsen, og øvrige tillæg for weekend- og søgnehelligdagsarbejde udbetales eller afspadseres efter ledelsens valg.

Hvis du har helt faste rul, kan ulempeydelserne uden de store problemer indregnes i din beskæftigelsesgrad.

Såfremt der planlægges fra gang til gang i et skema eller en normperiode, kan der også ske indregning. Det sker ved, at den enkelte vagt ved planlægningen omregnes og indgår i dit normtimetal.

Normtimetallet er de timer, som du i alt skal levere i hver normperiode (din ugentlige gennemsnitlige ansættelsesnorm x antal uger i normperioden). En nattevagt på 8 timer fra 23 til 07 vil således ikke tælle med 8 timer i normen, men med de 8 timer plus værdien af ulempetillægget, som ydes mellem kl. 23 og 06 – altså 8t + (7t x 32,5%) = 10,275 timer og tilsvarende for alle andre ulempevagter. En døgnvagt fra bolig på en lørdag eller søndag kan således vagtplanlægges med 14t + (8t x 42%) = 17,36 timer i normen.

Hvis der skal ske indregning, kan det således aftales mellem dig og din leder, for det der drejer sig om weekend og sh-tillæg, mens det kræver en egentlig lokalaftale mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, hvis aften- og nattillæg skal indregnes. En sådan lokal aftale kan indgås, så ikke alle jordemødre automatisk er omfattet, men kun de jordemødre, som der derudover indgås individuel aftale med. Det er det der i daglig tale omtales som “normreduktionsaftale”.

Jordemoderforeningen har i øvrigt udarbejdet en standardaftale, som tillidsrepræsentanten og ledelsen kan anvende. Ønsker du en normreduktionsaftale, så kontakt din tillidsrepræsentant og hør om mulighederne hos jer.

Redigeret oktober 2023