Opsigelse af løntilskudsjob


Spørgsmål:

Jeg har fået et års ansættelse i et offentligt løntilskudsjob. Der er et rigtigt dårligt arbejdsmiljø i afdelingen, og jeg kan ikke lide at være der. Kan jeg sige jobbet op? Og hvis, hvad er så mit varsel? Får det konsekvenser for mine dagpenge?


Svar:

Når du er ansat som jordemoder i løntilskudsjob hos en offentlig arbejdsgiver, er du omfattet af overenskomsten, herunder funktionærlovens regler om bl.a. opsigelsesvarsler. For dig betyder det, at du selv kan sige dit job op og med normalt varsel. Varslet er 1 måned, medmindre der er aftalt prøvetid. Ved prøvetid, som er 3 måneder, kan du enten opsige til øjeblikkelig fratræden – eller 14 dage. Sidstnævnte skal dog fremgå af ansættelsesbeviset.

For så vidt angår dagpengene er hovedreglen den, at man får karantæne, hvis man selv siger op uden gyldig grund /”selvforskyldt ledig”). Ifølge oplysninger fra DSA (jordemødres a-kasse), er et dårligt arbejdsmiljø ikke en gyldig opsigelsesgrund, hvorfor en opsigelse højst sandsynlig vil give dig karantæne. Karantænen er 3 uger, dvs. at du ikke får dagpenge i de første 3 ugers ledighed. Vi anbefaler dig derfor at kontakte a-kassen, såfremt du påtænker at opsige dit løntilskudsjob. Herudover anbefaler vi dig at kontakte din TR og din arbejdsmiljørepræsentant for nærmere at drøfte – og få hjælp fra dem – i forhold til arbejdsmiljøproblematikken.

Redigeret oktober 2023