6. ferieuge


Spørgsmål:

Jeg vil gerne have udbetalt den 6. ferieuge. Har jeg ret til at få den udbetalt, eller er det noget, arbejdsgiveren bestemmer? Hvornår skal jeg give besked, om jeg ønsker ferieugen udbetalt? Jeg er ansat i en region.


Svar:

Der gælder særlige regler for den 6. ferieuge, herunder også om udbetaling.

6. ferieuge optjenes (modsat samtidighedsferie = 1.-5. ferieuge) i et kalenderår, og kan først udbetales/afvikles fra 1. maj det efterfølgende kalenderår.

Hovedregel: 

Og ja, den 6. ferieuge har man ret til at få udbetalt. Hovedreglen er, at man kan få den 6. ferieuge udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb, såfremt man ikke ønsker at afholde den.

Ferieåret udløber 30. april. 

Udbetalingen sker derfor samtidig med lønudbetalingen for maj måned. Der er ingen tidsfrister anført i ferieaftalen, så udbetalingen sker automatisk. Vær opmærksom på, at man inden ferieårets udløb i øvrigt kan aftale, at ferieugen overføres til næste ferieår.

Særregel: 

Der er en særregel i ferieaftalen (§ 19a), hvor arbejdsgiveren bl.a. kan fastsætte en frist for, hvornår man senest skal give besked om udbetaling.

Særreglen gælder kun, hvis regionen senest ved ferieårets start (1. maj) overfor samtlige ansatte har tilkendegivet, at regionen vil benytte sig af særreglen. Hvis der derfor er truffet en sådan beslutning i din region, kan du kun få den 6. ferieuge udbetalt, hvis du har givet din arbejdsgiver besked herom inden den 1. oktober (eller evt. en senere dato, som regionen har fastlagt).

Såfremt du er uvis om, hvorvidt regionen har besluttet sig for at gøre brug af særreglen, kan du få dette oplyst af enten din tillidsrepræsentant eller jeres HR-afdeling.

Afholdelse af 6 ferieuge: 

Hvis man i øvrigt ønsker at afholde 6. ferieuge, skal man give sin arbejdsgiver besked herom så tidligt som muligt. 6. ferieuge kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret. Du kan læse mere om ferieaftalen på www.jordemoderforeningen.dk.

Redigeret april 2024