På ferie som vikar


Spørgsmål:

Jeg skal til samtale om et ferievikariat, der starter 1. maj og løber til 31. august. Nu er jeg i tvivl om, hvilke rettigheder jeg har i forhold til at afholde ferie. Jeg har planlagt ferie sammen med familien i de første to uger af august, men kan jeg forlange eller forvente, at jeg får fri i disse uger? Kan arbejdsgiveren endda vælge at sige, at jeg må skyde min ferie til efter at vikariatet er udløbet?


Svar:

Du har som alle andre ret til at holde ferie herunder din hovedferie – de 3 ugers sommerferie – der skal afholdes i ferieperioden (1. maj til 30. september). Da dit vikariat udløber 31. august, vil du derfor have mulighed for at holde din hovedferie efter dit vikariats udløb.

Det skal du være opmærksom på ved jobsamtalen. Du kan nemlig ikke forlange at afholde din ferie som planlagt, men du bør ved samtalen orientere din arbejdsgiver om dine planer og så høre, hvordan man stiller sig til det. Hvis arbejdsgiveren er afvisende over for dine ferieønsker, så er det så op til dig, hvorvidt du vil have stillingen.

Arbejdsgiveren bør dog udvise forståelse. Reglerne i ferieaftalen siger nemlig, at afvikling af ferie skal ske efter drøftelse med den ansatte. Men desværre er det så også sådan, at hvis ikke man kan blive enig, har arbejdsgiveren ret til at bestemme, hvornår ferien skal holdes – under forudsætning af, at ferien varsles korrekt.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 3, 2011