Hvilken løn får jeg under ferie hvis jeg går op eller ned i tid?


Spørgsmål:

Hvilken løn får jeg under min ferie, hvis jeg går op eller ned i tid?


Svar:

Er du regionalt ansat og ansat på fuld tid og går på deltid eller omvendt, er det din aktuelle beskæftigelsesgrad på ferieafviklingstidspunktet, der afgør, hvor mange ferietimer du har optjent, og dermed hvor mange timer du får løn for under din ferie.

Hvis du fx går fra en fuldtidsstilling til en deltidsstilling, vil få løn under ferie, der svarer til den løn du får på deltid. Til gengæld vil du få løn, der svarer til din løn på fuld tid, hvis du efterfølgende skulle vælge at arbejde på fuld tid igen.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 11, 2005