Overførsel af ferie


Spørgsmål:

Jeg har en række feriedage til gode. Jeg overvejer at tage en længere ferie til USA om to år, og vil gerne spare så meget ferie som muligt sammen til den tid. Hvordan gør jeg det? 


Svar:

Som udgangspunkt har du 6 ugers ferie i et ferieår. Af dem skal du afholde de 4 uger inden for ferieåret. De resterende 2 uger kan du overføre til det nye ferieår, hvis du kan blive enig med din arbejdsgiver om det. Jeres enighed om overførelse af ferie skal fremgå af en skriftlig aftale, der skal indgås inden 30. september efter, at ferieåret er udløbet. 

For hvert ferieår har du mulighed for at overføre de yderligere ferieuger ud over de 4 uger, som du skal afholde. 

Hvis du i dag har tilstrækkelig med feriedage til gode, vil du altså kunne opspare 2 uger i år og yderligere 2 uger næste ferieår. Det betyder, at du allerede i ferieåret fra 1. maj 2015 (hvor du vil til USA) har i alt 10 ferieuger (6 + 2 + 2). 

Alt dette kræver dog, at din arbejdsgiver er enig i, at du overfører ferie. 

Når du laver aftalen med din arbejdsgiver om, at du skal overføre ferie, er det måske en god ide, at I allerede nu tager stilling til, om der også i kommende ferieår skal være adgang til at overføre ferie og i givet fald hvor meget. Hvis du allerede nu ved, hvornår du vil afholde den overførte ferie, er det også en god ide at få det aftalt. Måske har din arbejdsplads vanskeligheder med at håndtere en længere ferieperiode – især i sommerferieperioden? Arbejdsgiver skal så vidt muligt tilgodese dine ønsker, men i sommerferieperioden har du alene krav på 3 ugers sammenhængende ferie. Du behøver dog ikke at afholde din hovedferie i perioden 1. maj – 30. september. Hvis du ønsker det, kan du aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien afholdes på et andet tidspunkt, hvor det planlægningsmæssigt er lettere at få en længere sammenhængende ferieperiode. 

Vær opmærksom på, at du kan få udbetalt den 6. af dine 6 ugers ferie, hvis du hverken ønsker at afholde eller overføre ugen. Du skal dog fortsat have afholdt 4 ugers ferie inden udløbet af ferieåret den 30. april 2013.

Skrevet april, 2013