Sommerferie sammen med børnene – en ret eller ikke?


Spørgsmål:

På min arbejdsplads blev vi allerede december spurgt om vores sommerferieønsker. Jeg synes det var noget tidligt, da vi endnu ikke havde planlagt vores ferie. Men jeg vil naturligvis gerne holde den i skolesommerferien sammen med mine børn. Har jeg ret til det?


Svar:

Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i ferieperioden, som er fra 1. maj til 30. september, med mindre du aftaler andet med din arbejdsgiver – fx at du holder din sommerferie i oktober, eller at du deler ferien op. Uanset hvad I aftaler, så skal du dog gives minimum 2 ugers sammenhængende hovedferie/sommerferie. Den øvrige del af ferien bør afvikles ugevis og kun undtagelsesvis som enkeltdage, med mindre du selv ønsker det.

Ferieloven og vores ferieaftaler angiver faktisk, at den ansattes ønske om placeringen af ferien så vidt muligt imødekommes – herunder ønsket om, at hovedferien holdes i den ansatte barns skolesommerferie. Det betyder også, at din arbejdsgiver bør begrunde, hvorfor det i givet fald ikke kan lade sig gøre at holde 3 ugers ferie i skolesommerferien. Kan det ikke lade sig gøre, fordi mange ønsker ferie på dette tidspunkt, og man fx af hensyn til driften af afdelingen kun kan vikardække fraværet i et vist omfang, er det din arbejdsgiver, der endeligt beslutter, hvornår din sommerferie skal holdes. Du skal have besked om feriens placering med minimum 3 måneders varsel, når det drejer sig om sommer/-hovedferien. Det er derfor, at hun er nødt til at spørge til jeres sommerferieønsker tidligt. Den resterende del af ferien skal du orienteres om med minimum en måneds varsel, men også først efter at du er blevet spurgt om dine ønsker.

Da det kan være vanskeligt at imødekomme alle, som gerne vil holde 3 ugers ferie i skolesommerferien, har man på mange fødesteder en praksis, hvor man på forhånd tilkendegiver, at man maksimalt kan holde 2 ugers ferie i denne periode. Da det imidlertid kan variere fra år til år hvor mange med skolesøgende børn, der ønsker ferie i skolesommerferien, hvor mange, der ønsker tre uger og hvornår i skoleferieperioden, de ønsker ferien, bør man hvert år konkret vurdere, om det er muligt at imødekomme ønskerne til ferie – også tre uger i skoleferien. Og en evt. praksis eller “aftale” mellem arbejdsgiver og medarbejdere om maksimalt to ugers sammenhængende sommerferie kan aldrig forhindre den ansatte i at få tre sammenhængende ugers sommerferie i perioden 1. maj – 30. september.

Det er derfor vigtigt, at I eller tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads – helst hvert år – drøfter med ledelsen, om ferien kan planlægges så alles behov så vidt muligt tilgodeses og også gerne drøfter de principper, der måtte ligge til grund for arbejdsgivers planlægning, så de forhåbentligt opfattes som retfærdige.


Opdateret marts 2024.