Kan arbejdsgiveren flytte planlagt ferie?


Spørgsmål:

Vi skulle allerede inden udgangen af året oplyse, hvornår vi ønskede ferie, og efter at der blev rykket lidt rundt på ønskerne i løbet af januar måned, fik vi udleveret en ferieplan for alle ansatte. Jeg var personligt glad for at kunne bestille ferierejsen tidligt – det er jo billigere, jo før man er ude. Men nu har vores leder meddelt, at hun nok alligevel er nødt til at ændre på den meddelte ferie for nogle af os, da vagtplanerne ellers får svært ved at hænge sammen hen over sommeren. Kan hun virkelig det?


Svar:

Efter ferieaftalens bestemmelser fastsætter arbejdsgiver efter drøftelse med den ansatte, hvornår ferien skal holdes.

Arbejdsgiveren skal give den ansatte meddelelse om feriens placering så tidligt som muligt og meddelelsen skal senest gives tre måneder før hovedferien begynder, og for den øvrige feries vedkommende senest en måned før ferien begynder.

Uanset hvor længe før tre måneders fristen jeres ferie er meddelt, kan der kun ske ændringer, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige og upåregnelige og driftsmæssige hensyn. Der skal være tale om en force majeure lignende situation.

Det skal for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt, at situationen kunne opstå, det skal være nødvendigt, at det er den ansatte, der får ferien ændret, der skal udføre arbejdet, og der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift.

Hvis ferien ændres, har den ansatte krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed – fx afbestilling af rejse eller sommerhus. Efter almindelige erstatningsregler har den ansatte på sin side pligt til at begrænse sine tab mest muligt.

Arbejdsgiveren vil uanset årsag aldrig kunne kræve, at jordemoderen afbryder en allerede begyndt ferie.

Opdateret marts 2024.