Må jeg holde ferie under en konflikt?


Spørgsmål:

Jeg og min kæreste har besluttet at samle al vores ferie og tage på en jordomrejse. Vi har begge fået fri fra 1. maj og 6 uger frem og har netop købt flybilletter til turen. Da jeg fortalte det på min arbejdsplads, var der en af mine kolleger, der mente, at det var risikabelt, fordi overenskomstforhandlingerne kan ende med konflikt. Er det rigtigt, at ferie bliver inddraget, hvis vi kommer i konflikt? Hvad hvis vi er taget af sted, når konflikten starter, kan resten af ferien så blive inddraget? Hvis jeg nu ikke selv bliver udset til at skulle i konflikt, men andre på min arbejdsplads bliver det, har det så også konsekvenser for mig?


Svar:

Hvis din arbejdsplads ikke er udtaget i konflikt, påvirker en konflikt ikke din ret til at afvikle ferie. Hvis din arbejdsplads er udtaget, og du skal i konflikt, så er der forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan holde din ferie. Hvorvidt du kan afholde ferie afhænger af, om ferien er planlagt eller ej, og hvornår ferien begyndes.

Ferie senest samtidig med konflikten: 

Hvis din ferie er planlagt til at begynde senest samtidig med konfliktens start, kan du holde den som planlagt, og du får, som hvis der ikke havde været konflikt, udbetalt sædvanlig løn under ferien. Vær dog opmærksom på, at der er forskel på tidspunkterne for konfliktbegyndelse og feriebegyndelse. Konflikten begynder fra døgnets begyndelse kl. 00.00, mens ferien begynder på det tidspunkt, du sædvanligvis skulle være mødt på arbejde – for det meste er det først om morgenen. Er din første feriedag derfor 1. maj og er konfliktens første dag 2. maj, kan du holde din ferie helt som sædvanligt.

Ferie efter konflikten: 

Hvis du derimod har planlagt ferie, som skal begynde efter konflikten er startet – fx i eksemplet ovenfor den 2. maj eller senere – er din ferie suspenderet og kan ikke holdes som planlagt.

Du kan heller ikke aftale/planlægge ferie efter konfliktens start med henblik på at holde den under konflikten.

Afspadseringsdage sidestilles med arbejdsdage. Det vil sige, at hvis du har planlagt afspadsering, fx umiddelbart før planlagt ferie, kan afspadseringen ikke afvikles.

Afholdelse af ferie efter konflikten: 

Hvis du har fået suspenderet din ferie som følge af konflikten, skal du indgå en ny aftale med din arbejdsgiver om afholdelse af ferie. Når konflikten ophører, ”genopstår” den vagtplan, der ville have været gældende, hvis der ikke havde været konflikt. Det betyder, at hvis du ifølge denne vagtplan skulle have været på ferie, kan du nu indtræde i den og holde ferie. Du kan også vælge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at holde hele ferien på et senere tidspunkt.

Manglende ferie ved konflikt: 

Kan du på grund af konflikten ikke nå at holde 6. ferieuge inden udgangen af april måned, har du mulighed for at få udbetalt den, eller lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferieugen.

Hvis forligsmanden udsætter en varslet konflikt, kan du begynde ferie i den periode, hvor konflikten er udsat. Du optjener ikke ret til ferie med løn eller feriepenge hos arbejdsgiveren i løbet af konflikten.

Hvis Jordemoderforeningen kommer i konflikt, vil der blive udsendt et grundigt vejledningsmateriale om diverse forhold vedrørende konflikt – både til tillidsrepræsentanterne og til de medlemmer, som udtages til konflikt.

Opdateret marts 2024.