Må ferien flyttes efter udgivelse af vagtplanen?


Spørgsmål:

Allerede i starten af januar fik vi vagtplanen for sommerperioden og dermed for, hvornår vores ferie var placeret. Det var jo rart i god tid at vide, hvornår vi har fri, så vi kan bestille rejser og i øvrigt planlægge ferien. Men glæden varede kort. 14 dage efter meddelte vores chefjordemoder, at hun var nødt til at flytte ferien for nogle af os, fordi hun alligevel ikke kunne få vagtskemaet til at hænge sammen. Kan hun det?


Svar:

Nej, det kan hun ikke uden videre gøre. Senest 3 måneder før hovedferien (dvs. den ferie som placeres i perioden 1.5.-30.9.) skal afholdes, skal arbejdsgiver give meddelelse herom. Meddelelse om ferie kan gives på forskellige måder. Som oftest foregår det i praksis ganske uformelt, idet ferien meddeles som opslag på en tavle, via vagtplaner eller lignende. Gøres der ikke indsigelser heroverfor, betragtes ferien som ’meddelt’.

Af ferieaftalens § 12, stk. 3 fremgår det, at arbejdsgiver kan ændre tidligere fastsat ferie, såfremt ’væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt’. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at der skal være tale om ’en force majeure-lignende situation’ og at det for arbejdsgiveren skal have været ’uforudsigeligt, at situationen kunne opstå’. Ændres ferien retmæssigt – dvs. overholdes kravene – ifalder arbejdsgiver almindeligt erstatningsansvar overfor medarbejderen i fald denne lider et økonomisk tab i forbindelse med den ændrede ferie, f.eks. flybilletter eller lejeudgifter til et sommerhus, som ikke refunderes.

Opdateret 2024