Har man ret til at overføre den 6. ferieuge til næste ferieår?


Spørgsmål:

Jeg har ikke holdt min 6. ferieuge. Har jeg ret til at få den overført til næste ferieår, eller skal den altid udbetales eller afholdes i ferieåret? Er det noget min arbejdsgiverbestemmer? Hvornår skal det i givet fald være afklaret? Jeg er ansat i en region.


Svar:

Du bestemmer selv, om den 6. ferieuge skal udbetales eller afholdes.

Der gælder særlige regler for den 6. ferieuge, som på mange punkter er anderledes end de almindelige ferieregler. Du kan læse mere her.

Hovedreglen er, at hvis den 6. ferieuge ikke er afholdt ved ferieårets udgang (for den 6. ferieuge er det den. 30. april), udbetales den. Man har således ret til selv at bestemme, om man vil afholde den 6. ferieuge, eller om man vil have den udbetalt med majlønnen. Hvis man vil have den overført til næste ferieår, skal man derimod aftale det med arbejdsgiver. Det forudsættes, at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om afviklingen af ferietimer fra 6. ferieuge. Hvis man ønsker at afholde 6. ferieuge, skal det imødekommes efter ens ønske, med mindre arbejdets udførelse forhindrer det. Det vil være yderst sjældent, at man på en regional jordemoderarbejdsplads kan påstå, at arbejdets udførelse forhindrer afholdelsen af 6. ferie, men man kan godt som arbejdsgiver stille krav om, at der må ske en vis fordeling af ugerne blandt medarbejderne, eller at der sker en vis varsling af afholdelsen af hensyn til tilrettelæggelsen af afløsning.

Der kan være en lokal frist for, hvornår du skal oplyse, hvis du vil have 6. ferieuge udbetalt.

Som en særlig mulighed i ferieaftalen kan arbejdsgiver inden ferieårets start 1. maj stille krav om, at man inden 1. oktober oplyser, hvis man ønsker den 6. ferieuge udbetalt. Svarer man ikke, forventes den afholdt ligesom det forventes, at man tidligst muligt tilkendegiver, hvornår man vil afholde den. Afholder man den ikke, overføres den automatisk til næste ferieår. Hvis den ansatte ikke i forbindelse med overførslen tilkendegiver, hvornår ferien vil blive afholdt, kan ferien varsles i henhold til reglerne om øvrig ferie. Hvis den 6. ferieuge ikke er afholdt som følge af en feriehindring, eller fordi arbejdsgiver har afvist afholdelsestidspunktet, kan den dog kræves udbetalt.

Redigeret april 2024