Nyuddannede og ferie


Spørgsmål:

Hvis du er nyuddannet, skal du være opmærksom på følgende, da der kan være specielle forhold for jer, der ikke optjener fuld ferie med løn i 2019. Du skal kende til følgende regler, som er noteret nedenstående:


Svar:

1. maj 2020 til 30. september 2020

Denne periode er et “miniferieår”. Her har du mulighed for i sommermånederne at holde den ferie, som du har optjent i de første 8 måneder af 2019 (perioden fra 1. januar til 31. august 2019).

Reglerne er, at du optjener 2,08 feriedage med løn for hver måned, du er i beskæftigelse. Det betyder fx, at hvis du har været ansat i 8 måneder fra 1. januar til 31. august 2019, har du optjent ret til 16,7 feriedage med løn. Det udregnes således: 2,08 feriedage x 8 måneder – i alt 16,7 feriedage med løn.

Hvis du i stedet har været ansat fra den 1. marts 2019, vil du kun have optjent feriedage med løn i 6 måneder (1. marts til 31. august 2019. Dette giver følgende: 2,08 feriedage x 6 mdr. = 12,48 feriedage med løn. Du skal huske, at du stadig har ret til at holde 16,7 feriedage i sommerperioden, men du får altså kun løn for de 12,48 dage, da det kun er dette, du har opsparet.

Indefrysning af feriepenge

Som noget nyt vil værdien af de optjente feriedage i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 blive indefrosset i en fond (kaldet Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler). Det sker, fordi du ikke både kan holde ferie efter den gamle og den nye ordning på samme tid.

Der er dog en undtagelse:
Hvis du har optjent mindre end 8,4 feriedage inden 1. september 2019, kan du søge fonden om at få udbetalt, hvad der svarer til op til 8,32 feriedage, til miniferieåret sommeren 2020. Det svarer til de dage, du har optjent i perioden 1. september til 31. december 2019. De dage, du kan søge om, hedder fondsferiedage:

Fondsferiedage (også kaldet Ferieforskud 2020)

Ansatte, som ikke har optjent fuld ferie til afholdelse i miniferieåret, kan i visse tilfælde afholde de førnævnte fondsferiedage.

Fondsferiedage er en fremskudt betaling af dine tilgodehavende feriemidler (det der er blevet indefrosset). De udbetalte fondsferiedage fratrækkes dermed i dine tilgodehavende feriemidler, som du får udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Muligheden for at anvende fondsferiedage gælder for ansatte,

  • som har optjent ferie i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019,
  • og som har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 (herunder også feriedage optjent i forbindelse med et studenterjob mv.)

Optjeningen af rettigheden til fondsferiedage og det samlede antal feriedage til afholdelse i miniferieåret er opsummeret i skemaet herunder:

Ansættelsestidspunkt
for fuldtidsstilling
Antal feriedage
optjent i perioden
Optjening af
fondsferiedage i perioden
jan. 2019 til 31. dec. 2019
Feriedage i alt til afholdelse
i miniferieåret 1. maj 2020
til 31. aug. 2020
1. jan. 20198 x 2,08 = 16,64016,64
1. feb. 20197 x 2,08 = 14,56014,56
1. mar. 20196 x 2,08 = 12,48012,48
1. apr. 20195 x 2,08 = 10,4010,4
1. maj 20194 x 2,08 = 8,328,3216,64
1. juni 20193 x 2,08 = 6,248,3214,56
1. juli 20192 x 2,08 = 4,168,3212,48
1. aug. 20191 x 2,08 = 2,088,3210,4
1. sep. 201904 x 2,08 = 8,328,32
1. okt. 201903 x 2,08 = 6,246,24
1. nov. 201902 x 2,08 = 4,164,16
1. dec. 201901 x 2,08 = 2,082,08
1. jan. 2020000
1. feb. 2020000

Hvis du som ansat ønsker at anvende fondsferiedage, skal du ansøge fonden om udbetaling af fondsferiedage. Udbetaling af fondsferiedage er alene et anliggende mellem fonden og den enkelte ansatte. Arbejdsgiveren skal indberette, opgøre og indbetale tilgodehavende feriemidler for dig som ansat på samme vis, som hvis du ikke havde fået udbetalt fondsferiedage. De dage, hvor du holder ferie med fondsferiedage, skal holdes uden løn fra arbejdsgiver.

Du kan søge fonden om ferietilskud fra april 2020. Nærmere information om, hvordan du søger, kommer inden april 2020 på Borger.dk, hvor du også kan se din indefrosne opsparring. Du skal søge om dine indefrosne feriemidler senest den 31. december 2020.

Eksempel

En nyuddannet tiltræder 1. januar 2019 og optjener ferie efter den gældende ferieaftale i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Denne optjente ferie (123,33 ferietimer/16,64 feriedage) kan afholdes i miniferieåret fra 1. maj 2020.

Eksempel

En nyuddannet, der tiltræder 1. august 2019, vil have optjent 15,42 ferietimers (2,08 dages) betalt ferie, som kan afholdes i miniferieåret, idet ferie, der optjenes 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses som led i overgangsordningen. Da den ansatte har optjent mindre end 8,4 feriedage inden 1. september 2019, vil vedkommende nu få muligheden for at afholde 8,32 fondsferiedage i miniferieåret, jf. ovenstående skema. Sammenlagt vil den nyuddannede derfor kunne holde 10,40 feriedage i miniferieåret. Samtidig vil den ansatte den 1. september 2020 overgå til den nye ferieordning, hvorefter vedkommende vil optjene og kan afholde betalt ferie med det samme.

Eksempel – nye på arbejdsmarkedet i 2020

En nyuddannet, der indtræder på arbejdsmarkedet i perioden 1. januar – 31. august 2020, fx 1. marts 2020, har hverken optjent betalt ferie eller fondsferiedage til afholdelse i miniferieåret. Den nyuddannede vil dog have ret til at holde ferie uden løn i miniferieåret, jf. den gældende ferieaftales § 8, stk. 3. Retten vil bestå i 123,33 ferietimer (16,64 feriedage) uden løn i miniferieåret, svarende til hvad øvrige ansatte maksimalt optjener i 2019 til afholdelse i miniferieåret. Dertil kommer, at den nyuddannede har ret til 6. ferieuge uden løn i afholdelsesperioden for 6. ferieuge, som går fra 1. maj 2020 til 30. april 2021. Den ferie, den ansatte optjener fra ansættelsens start 1. marts til 31. august 2020, indefryses i fonden. Fra 1. september 2020 vil en nyuddannet, der indtræder på arbejdsmarkedet, fx 1. marts 2020, optjene og afholde betalt ferie efter de nye regler.