Nyuddannede og ferie


Spørgsmål:

Jeg er nyuddannet Jordemoder og har fået mit første job på en fødegang. Jeg fik jobbet kort tid efter min sidste eksamen. Lige som alle andre kan jeg have behov for at slappe af og holde ferie. Men hvordan får jeg holdt lidt ferie, når jeg ikke har arbejdet særligt længe?


Svar:

Tillykke med eksamen og jobbet.

På det offentlige arbejdsmarked er der to måder at optjene ferie på:

  1. Samtidighedsferie optjener du ‘samtidigt’ med, at du kan holde den. Her optjener du 2,08 dag om måneden. Med samtidighedsferie har du også mulighed for at holde ferie på forskud.
    Ved samtidighedsferie optjener du 5 uger på et år. Nogle af disse uger kan du altså holde før du har optjent dem.

    Hvis du siger op før du har optjent den ferie, du har holdt, skal du være opmærksom på, at du bliver trukket i løn for dagene.
  2. 6. ferieuge optjener du hen over et kalenderår. Men den kan først bruges året efter fra 1. maj og et år frem,

Opdateret Marts 2024