Ferieregler og barsel


Spørgsmål:

Jeg er ansat på et hospital og er nu på barsel. Jeg havde ikke holdt alle mine optjente feriedage, da jeg gik på barsel, og derfor vil jeg gerne holde dem, når min barsel slutter. Hvordan skal jeg forholde mig til det hele? Og hvordan er det med ferieoptjeningen under min barsel?


Svar:

Overordnede set er barsel en feriehindring, så du holder ikke ferie under din barsel. Men du optjener ret til ferie med løn i den periode, hvor du får løn og også i perioden derefter hvor din arbejdsgiver indbetaler pension.

Feriereglerne betyder, at dine tilgodehavende 4 første ferieuger automatisk bliver overført til næste ferieafholdelsesperiode, hvis du ikke kan holde dem inden 31. december. Den 5. ferieuge vil blive udbetalt, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis du på grund af endnu en feriehindring i den nye ferieafholdelsesperiode ikke kan holde dine overførte 1.-4. ferieuger, kan du vælge at få disse ferieuger udbetalt.

6. ferieuge optjenes i et kalenderår og holdes fra 1. maj året efter. Du optjener også ret til den 6. ferieuge under din barsel, når du får løn eller arbejdsgiveren indbetaler pension.

Det er en god ide at drøfte med din leder inden orlovs start, hvordan du ønsker at afvikle ferie efter orloven. Du kan have nogle ønsker som kan være svære for ledelsen at imødekomme f.eks. hvis orloven slutter lige op til sommerferien, hvor det i forvejen er svært at få skemaet til at gå op. Modsat kan det også være lidt bøvlet at få en medarbejder retur i juli med 6 ugers ferie, der skal afvikles inden årets udgang.

Til gengæld; kommer du tilbage fra orlov kort tid før jul, så skal du som min. nå at afholde de 4 ugers ferie inde årets udløb. Her kan travlhed ikke godtgøre, at din ferie bliver udskudt. Den 5. og 6. ferieuge kan aftales overført eller udbetalt.

I må finde en løsning på i fællesskab. Du kan evt. inddrage din TR og bl.a. høre hende, hvad andre har aftalt før dig.

Opdateret marts 2024.