De nye ferieregler og barsel


Spørgsmål:

Jeg er ansat på et hospital og er nu på barsel. Jeg havde ikke afholdt alle mine optjente feriedage, da jeg gik på barsel, og derfor vil jeg gerne afholde dem, når min barsel slutter. Nu er der dog kommet nye ferieregler, så hvordan skal jeg forholde mig til det hele? Og hvordan er det med ferieoptjeningen under min barsel og de nye ferieregler?


Svar:

Overordnede regler Barsel er en feriehindring, så du holder ikke ferie under din barsel. Men du optjener ret til ferie med løn i den periode, hvor du får løn og også i dagpengeperioden, hvor din arbejdsgiver indbetaler pension.

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, og i en overgangsperiode vil både de gamle og de nye regler for optjening og afholdelse af ferie være i spil. Efter de gamle ferieregler bliver den ferie du optjente i 2018, og som du ikke kan nå at holde, udbetalt med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den skal overføres. Efter de nye regler bliver dine tilgodehavende ferieuger 1-4 ikke længere udbetalt men automatisk overført til næste ferieafholdelsesperiode. Den 5. ferieuge vil fortsat blive udbetalt, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis du på grund af endnu en feriehindring i den nye ferieafholdelsesperiode ikke kan afholde dine overførte 1.-4. ferieuger, kan du vælge at få disse ferieuger udbetalt.

2018-ferie bliver ikke berørt

Den ferie, du optjente i 2018, er efter de gamle regler og skal afholdes i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020. Hvis du ikke når at afholde din ferie i denne periode pga. din barsel, kan du aftale med din arbejdsgiver, at de overføres til næste afholdelsesperiode 1. maj 2020 til 30. september 2020. Hvis du ikke har en aftale med din arbejdsgiver om overførsel, udbetales de.

2019-ferie er anderledes

Om du er på barsel eller ej, vil den ferie, du optjente i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 (16,64 dage), være til afholdelse i miniferieåret (1. maj 2020 til 31. august 2020). Hvis du på grund af en feriehindring ikke kan afholde ferien i miniferieåret, vil den blive overført til de nye ferieafholdelsesregler, hvor du vil kunne afholde den fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Hvis du er på barsel i indefrysningsperioden (1. september 2019 til 31. august 2020)

I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses al optjent ferie i fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Er du på barsel i indefrysningsperioden, vil indefrysningen af din ferie bliver tilpasset, så du ikke snydes ved beregningen af de indefrosne feriepenge. Du har som regionalt ansat ret til pensionsindbetaling i dagpengeperioden og afholder du barsel med løn eller pension i indefrysningsperioden, skal din arbejdsgiver indbetale 12,5% af din sædvanlige løn til fonden. Fonden forvalter pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Fra 1. september 2020 optjener du som andre samtidighedsferie, som vi tidligere har beskrevet i Tidsskrift for Jordemødre.

6. ferieuge

6. ferieuge optjenes og afvikles som hidtil og er altså ikke ændret af de nye ferieregler. Du optjener også ret til den 6. ferieuge under din barsel, når du får løn eller indbetalt pension.

Tidsskrift for Jordemødre nr. 2, 2020