Kan jeg kræve at få udbetalt mine tilgodehavende ferietimer?


Spørgsmål:

Jeg er fuldtidsansat og har ikke haft mulighed for at holde hele min ferie inden 1. maj. Jeg mangler at holde 51,8 timers ferie. Kan jeg kræve at få udbetalt mine tilgodehavende ferietimer, hvis jeg ikke har haft mulighed for at holde hele min ferie inden 1. maj?


Svar:

For det meste aftaler man på arbejdspladserne – fx ved indtegning på ferielister eller lignende – hvornår, de ansatte holder ferie. Hvis man ikke på denne måde finder ud af at få tilrettelagt afdelingens ferie, kan din arbejdsgiver varsle, hvornår du skal afholde din ferie. Det kan dog først ske efter at have drøftet det med dig og efter at have taget størst mulig hensyn til dine ønsker – herunder placering af hovedferien i eventuelle børns skoleferie. Du har ret til at holde de 3 ugers hovedferie som sammenhængende ferie i ferieperioden (1. maj til 30. september) og du skal holde 2 uger af hovedferien som sammenhængende ferie. De tre ugers hovedferie skal varsles med mindst 3 måneder og de 2 ugers restferie skal varsles med mindst 1 måned. Den 6. ferieuge afholdes derimod efter dit eget ønske, og den skal udbetales, hvis du ønsker det.

Din arbejdsgiver kan evt. inden 1.maj bede dig om inden 1. oktober at oplyse, hvis du vil have den 6. ferieuge (helt eller delvist) udbetalt. Oplyser du intet skal den afholdes eller evt. overføres til næste ferieår.

Af den almindelige ferie kan ferietimer ud over 4 uger pr. år overføres til det efterfølgende ferieår, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det og aftaler det skriftligt. Din arbejdsgiver kan altså ikke pålægge dig at overføre dem, men hun kan selvfølgelig alternativt, efter at have drøftet det med dig, varsle, hvornår ferien skal afholdes inden for ferieåret. Din leder bør således i praksis i god tid før ferieårets udløb den 30. april (mindst 1 måned + restferiens varighed) finde ud af, om der skal indgås aftaler om overførsel af ferie og i modsat fald varsle tilgodehavende ferie til afholdelse inden den 1. maj. Hvis det ikke er sket, må din arbejdsgiver give dig den tilgodehavende ferie inden ferieårets udløb på det tidspunkt hvor du ønsker det, eller I må aftale en overførsel af ferien til det næste ferieår. Det er kun den 6. ferieuge der kan udbetales. Kun hvis du har været ferieforhindret pga. barsel, sygdom eller lignende, kan anden ferie udbetales.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 5, 2007