Kan jeg holde tre ugers ferie i skolernes sommerferie?


Spørgsmål:

Jeg vil gerne holde tre ugers ferie sammen med familien i skolernes sommerferie. Har jeg ret til det?


Svar:

Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden (fra 1. maj til 30. september), med mindre du fx aftaler med din leder, fx at du holder din sommerferie i oktober. Uanset hvad I aftaler, så skal du dog have minimum 2 ugers sammenhængende ferie.

Din leder har en forpligtelse til, så vidt muligt, at tage hensyn til dine ferieønsker, fx at du gerne vil holde 3 ugers ferie i skolernes sommerferie. Kan det ikke lade sig gøre, fordi det vil medføre underbemanding, og det fx ikke er muligt at vikardække, så kan din leder træffe den endelige beslutning om, hvornår du kan holde sommerferie. Dette skal i så fald meddeles dig med 3 måneders varsel.

Da det kan være vanskeligt planlægningsmæssigt at imødekomme alle, som gerne vil holde 3 ugers ferie i skoleferien, har man på mange fødesteder som et kompromis aftalt, at man kan holde 2 ugers ferie i skolernes sommerferie – for at sikre, at flest muligt kan holde ferie med familien. Det er naturligvis kun en ordning, der er acceptabel, hvis det ikke fx med vikaransættelser er muligt at give alle 3 uger i skoleferien.

Det er derfor vigtigt, at I på din arbejdsplads drøfter, om I kan lave en ordning, der så vidt muligt tilgodeser alles behov. I kunne fx blive enige om, at medarbejdere, der ikke har børn, der går i skole, fortrinsvis holder 3 ugers ferie uden for skolernes sommerferie. Til gengæld får de fx fri til påske og nytårsaften.

Iflg. ferielovens § 9, skal arbejdsgiveren “…under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes, herunder lønmodtagerens ønske om, at hovedferien holdes i lønmodtagerens barns skolesommerferie.” Det betyder ikke, at man har en lovsikret ret til at afholde sommerferie i skolesommerferien, når man har børn, men det skal indgå som en tungtvejende lod, når man drøfter ferieafholdelse på arbejdspladsen.

For de medarbejdere, der har skolesøgende børn, kunne I lave en turnusordning, så alle med et tilbagevendende interval holder 3 ugers sammenhængende ferie i skolernes sommerferie og i andre år kun holder 2 ugers ferie i skolernes sommerferie, men til gengæld får ferie i skolernes efterårsferie/vinterferie og i juledagene.

Hvis der ikke allerede er lavet aftaler på din arbejdsplads, bør du kontakte din tillidsrepræsentant, så hun kan indkalde jer til et møde eller på anden måde høre jer om, hvordan I finder en optimal løsning på jeres afvikling af sommerferie.

Opdateret marts 2024.