Vilkår som timelønnet


Spørgsmål:

Jeg er tilknyttet to fødesteder som timelønnet jordemoder. Jeg har i gennemsnit 1-2 vagter pr. sted om ugen, og jeg kender altid min vagtplan 8 uger frem. I sidste måned var jeg syg i 10 dage, og nu kan jeg se på min lønseddel, at jeg er blevet trukket for de planlagte vagter i den periode. Kan det passe, at jeg ikke skal have løn under sygdom?


Svar:

I Jordemoderforeningens overenskomst med Danske Regioner fremgår det i § 24, at du kun kan være timelønsansat, hvis du er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse.

Du skriver, at du er tilknyttet samme fødested i mere end 1 måned, og derfor skulle du have været ansat som månedslønnet. Du bør derfor ansættes som månedslønnet med tilbagevirkende kraft, så du får ret til løn under din sygdomsperiode.

En timelønnet medarbejder har ikke de samme rettigheder som en månedslønnet medarbejder. En timelønnet medarbejder har fx ikke ret til:

  • løn under sygdom
  • fuld løn ved uarbejdsdygtighed under graviditet
  • løn under barsel
  • pension under den ulønnede del af barselsorloven
  • omsorgsdage
  • barns første sygedag
  • et opsigelsesvarsel

Jordemoderforeningen anbefaler, at du taler med din tillidsrepræsentant og forelægger hende problemet, så hun kan sørge for, at du bliver månedsansat og får din tilgodehavende løn udbetalt.

Annullering af aftalt tjeneste – arbejdstidsaftalen §23

Når du er timelønsansat, har arbejdsgiver derudover ret til at aflyse din planlagte tjeneste, men hvis det sker med mindre end 4 timers varsel, er du berettiget til honorering for hele den planlagte tjeneste. Din arbejdsgiver kan godt anvise dig anden tjeneste, uden det betragtes som en aflysning af din planlagte tjeneste.

Revideret februar 2020