Hvor går man hen når man er uenig med tillidsrepræsentanten?


Spørgsmål:

Jeg har gennemgået størstedelen af en godkendt zoneterapeutuddannelse sideløbende med mit tidligere job som pædagogmedhjælper. Undervejs i den to et halvt år lange uddannelse fandt jeg ud af, at jeg ville forsøge at komme ind på jordemoderuddannelsen. Det lykkedes mig, og derfor stoppede jeg som zoneterapeutstuderende.

Nu er jeg færdig som jordemoder og er tidligere i år startet på mit første job. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger blev vi alle spurgt, om vi havde særlige kvalifikationer, som tillidsrepræsentanten kunne bruge i forhandlingen. Jeg synes, at det var oplagt, at min teoretiske og praktiske erfaring med zoneterapi var en kvalifikation i arbejdet som jordemoder – og indstillede derfor til tillidsrepræsentanten, at hun skulle fremsætte et krav om et kvalifikationstillæg for mig. Men det var tillidsrepræsentanten ikke enig i. Hun sagde, at erfaring med en behandling, der ikke er et generelt tilbud på den pågældende fødeafdeling, ikke bør udløse hverken kvalifikations- eller funktionstillæg.

Selv om jeg nok skal have særlig tilladelse til at bruge zoneterapien, så mener jeg, at det, jeg lærte på zoneterapiuddannelsen, blandt andet har givet mig et godt indblik i kommunikation i mødet med andre mennesker. Jeg er meget utilfreds med tillidsrepræsentantens afvisning, og vil høre, om jeg kan gå direkte til ledelsen og selv forhandle min løn? Eller om der er andre, jeg kan henvende mig til?


Svar:

Kompetencen til at forhandle og aftale lønnen for jordemødrene ligger hos Jordemoderforeningen, som er en forhandlingsberettiget organisation. Det er altså ikke den enkelte jordemoder, der selv har ret til at indgå aftaler om lønnen. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har besluttet at uddelegere denne ret til tillidsrepræsentanterne.

Det betyder, at tillidsrepræsentantens aftaler er bindende, og at tillidsrepræsentanten i princippet kan aftale noget andet end det, som den enkelte jordemoder synes, der skal aftales. Tillidsrepræsentanten skal naturligvis i disse forhandlinger, på hele jordemodergruppens vegne, tilgodese kollektivets interesser. Det betyder også, at hun – hvis hun har opbakning i sit bagland – kan vælge at bortprioritere visse forslag i den årlige lokale lønforhandling for fx at fremsætte andre krav, eller fordi hun vurderer, at kravet er urealistisk, ikke harmonerer med arbejdspladsens lønpolitik eller strider imod mere fælles interesser. Hvis der er utilfredshed med tillidsrepræsentantens indsats, må man gøre det gældende i forbindelse med det valg af tillidsrepræsentant, der afholdes hvert andet år, eller et flertal kan ”vælte hende” i perioden.

Det er Jordemoderforeningens opfattelse, at der generelt er stor tilfredshed med det arbejde tillidsrepræsentanterne gør, og at de gør en stor indsats for at involvere jordemødrene på arbejdspladsen og lytte til de mange fælles og forskellige interesser, der måtte være, og derefter tilgodese flest mulige.

Revideret september 2017