Hvad skal jeg have for en MPH?


Spørgsmål:

Jeg har været uddannet i ti år og har i den efterfølgende tid arbejdet som almindelig jordemoder. I de sidste to år på nedsat tid, da jeg har uddannet mig og afsluttet med en Master in Public Health (MPH). Nu har jeg fået ansættelse som udviklingsjordemoder på den samme arbejdsplads, hvor jeg har været alle årene. Før jeg skriver under på kontrakten, vil jeg gerne høre, om jeg kan kræve særlige tillæg for min MPH? Ifølge jobbeskrivelsen som udviklingsjordemoder skal jeg blandt andet være med til at udvikle kvalitetsindikatorer for svangreområdet og i det hele taget være med til at dokumentere og beskrive aktiviteterne på området.


Svar:

Der er ikke i overenskomsterne aftalt en højere grundløn til stillinger som udviklingsjordemoder. Du vil derfor som udgangspunkt – med mindre andet aftales lokalt – blive indplaceret som jordemoder på trin 5 og på trin 6 hvis du har 8 års anciennitet. Instruktionsjordemødre og uddannelsesansvarlige jordemødre er de eneste nuværende stillinger, som efter central aftale – altså automatisk – indplaceres højere, nemlig på trin 8. Jordemoderforeningens lønmodel giver imidlertid mulighed for, at du efter lokal aftale mellem ledelsen og din tillidsrepræsentant kan indplaceres på trin 7 eller 8.

 Det vil efter Jordemoderforeningens opfattelse være meget relevant, at en udviklingsjordemoder efter lokal forhandling indplaceres på trin 8. Ligesom en MPH ofte er en meget relevant kvalifikation i en sådan stilling, og derfor bør aflønnes med et løntillæg. Overenskomsten indeholder imidlertid ikke bestemte tillæg for en MPH – eller for den sags skyld for andre kvalifikationer, kompetencer eller opgaver. Men honorering herfor kan aftales lokalt og der kan lokalt være indgået såkaldte forhåndsaftaler om en bestemt honorering for nogle på forhånd definerede opgaver og kompetencer.

Hvis der er det, vil det ikke være nødvendigt at aftale noget specifikt for dig i forbindelse med din ansættelse. Hvis sådanne aftaler allerede er indgået, så skal du bare gøre opmærksom på, at du har de kompetencer eller opgaver som fremgår af forhåndsaftalen, så vil du automatisk få tillægget. Tillidsrepræsentanten ved, om der er indgået forhåndsaftaler. Hvis der ikke er indgået forhåndsaftaler, afhænger det derimod af en konkret forhandling mellem tillidsrepræsentanten og din kommende arbejdsgiver, om en MPH skal give et løntillæg. Vi kan se, at der for de samme opgaver og kompetencer er aftalt forskellige tillægsstørrelser på jordemoderarbejdspladserne. Niveauerne for honoreringen afhænger navnlig af, hvor relevant en MPH er i den enkelte stilling.

Hvis du vil sikre dig, at du får en indplacering på trin 8 og et passende tillæg for din MPH, bør du derfor ikke sige din nuværende stilling op før tillidsrepræsentanten og din nye arbejdsgiver har indgået en aftale, som du finder tilfredsstillende.

Masteruddannelserne er ikke omfattet af A-skalaen i protokollatet om kandidater, men det er i din situation bestemt relevant at sammenligne med disse lønniveauer, når den løn forhandles.  

Revideret i september 2017