Pension af ekstra vagter


Spørgsmål:

Hvis man tager en ekstra vagt på eget arbejdssted, optjener man så pension af vagten? Og hvis man får FEAtakst, optjener man så også pension heraf?


Svar:

Om man får pension fra en ekstravagt på ens arbejdsplads, afhænger af konteksten.

Spørgsmålet om pension er kun aktuelt, hvis du får udbetalt beløbet – ikke hvis ekstravagten går til afspadsering. Når du får udbetalt vagten, gælder følgende:

Hvis vagten er varslet i arbejdstiden som merarbejde (deltidsansatte), beregnes der almindelig pension (13,91 procent) af hele vagten.

Hvis vagten er varslet i arbejdstiden som overarbejde, beregnes der ikke pension af lønnen.

Hvis vagten ikke er varslet i arbejdstiden – du er blevet tilkaldt – beregnes der pension af hele tilkaldet, men alene på 3,75 procent.

Alle tillæg for aften-, nat-, søgnehelligdags- eller weekendarbejde, som udbetales – uanset om det er i forbindelse med over- eller merarbejde – giver også 3,75 procent pension. Hvis du tager en FEA-vagt, så skal der stå i FEA-aftalen, om der beregnes pension af vagten. Hvis der ikke står noget, beregnes der som udgangspunkt ikke pension af vagten. Men tjek med din TR, hvad der er aftalt lokalt hos jer. 

Revideret februar 2020