Når vejret er rigtig dårligt


Spørgsmål:

Jeg bor på landet og ca. 45 km. fra min arbejdsplads. Det har indimellem gjort det vanskeligt for mig at nå frem til en vagt, når efterårsstormene eller et voldsomt snevejr, gør vejene ufarbare. Det er indtil nu lykkedes mig at nå frem i tide, men hvordan er jeg stillet, hvis jeg en dag må give op og ikke kan møde til tiden? Har jeg pligt til at holde øje med vejrudsigten og begive mig af sted før tiden, hvis den lover uvejr? Kan min arbejdsgiver pålægge mig en anden vagt i stedet for en, jeg ikke når frem til?


Svar:

Hvis du på grund af dårligt vejr – eller andre udefrakommende forhold – bliver forhindret i at møde på arbejdet, kan dit fravær ikke karakteriseres som ”lovlig forfald”. Det indebærer, at din leder i princippet kan trække dig i løn for de timer, du ikke mødte på arbejdet. Husk, at du hurtigst muligt skal informere din arbejdsgiver om dit fravær. Du kan eventuelt aftale med din leder, at du tager en anden vagt for at undgå løntabet.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du tager dine forholdsregler for at undgå, at du kommer i situationer, hvor du risikerer at måtte udeblive fra arbejdet, men de kan ikke forlange, at du opholder dig i nærheden af din arbejdsplads op til din vagt. Du skal derfor være opmærksom på vejrudsigten, lytte til trafikmeldinger og tage af sted i god tid, så du gør, hvad du kan for at undgå udeblivelse.

Din arbejdsgiver kan dog ikke pålægge dig at møde ind i en anden vagt i stedet for den, du ikke når frem til.

Revideret september 2017