Hvad med mine tillæg, når jeg skifter job?


Spørgsmål:

Jeg har et kvalifikationstillæg for mine kompetencer og et funktionstillæg for den specialkonsultation, jeg har i min nuværende stilling som jordemoder. Nu har jeg søgt og fået en stilling som jordemoder på et andet sygehus i regionen, som ligger tættere på min bopæl. Hvad sker der med mine tillæg, når jeg går over til denne ansættelse? Skal det hele forhandles på ny?


Svar:

Dit funktionstillæg gælder kun i den ansættelse, du har nu, mens et kvalifikationstillæg altid følger med i et nyt job indenfor samme region, hvis der er tale om samme stillingstype. Med skift fra en ansættelse som jordemoder i en basisstilling til en anden basisstilling som jordemoder på et fødested er der klart tale om samme stillingstype, og du vil derfor som minimum skulle have det kvalifikationstillæg, du har i dag. Men du bør også, før du siger din nuværende stilling op, sammen med tillidsrepræsentanten på den nye arbejdsplads se på, hvilken samlet lønsammensætning, der skal foreslås for dig ud  fra de funktioner, du skal have og den løn, du kommer fra. Måske har man det nye sted en anden lønstruktur, hvor det er andre ting, der honoreres end, hvad du kender til. Eller der er andre områdetillæg, som gør en lønforskel. Dertil kommer, at du måske vil have en forventning om at stige i løn ved et jobskifte, da det er i den situation, der er de bedste muligheder for forhandling.

Revideret september 2017