Forhøjet indbetaling af pension


Spørgsmål:

Jeg har hørt, at man har ret til at forhøje indbetalingen på sin overenskomstaftalte pensionsopsparing, men jeg har ikke hørt mere herom. Er det korrekt, at jeg kan indbetale mere og fra hvornår?


Svar:

Ja, det er korrekt. Hvis du ønsker en større indbetaling til din pensionsordning, har din arbejdsgiver pligt til at imødekomme dit ønske. Denne mulighed kom ind i overenskomsterne i 1. januar 2012.

Det følger således § 10, stk. 8 i den regionale overenskomst og § 8, stk. 10 i den kommunale overenskomst, at hvis du vil indbetale mere, skal du skriftligt oplyse din arbejdsgiver om:

  • Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procentdel af lønnen
  • Perioden forhøjelsen skal indbetales i.

Vær opmærksom på, at din løn reduceres tilsvarende. Din region kan fastsætte de nærmere regler for, hvordan og på hvilket tidspunkt du kan vælge at forhøje indbetalingen og hvornår du eventuelt vælger igen kun at indbetale det beløb, som du er berettiget til via overenskomsten. Sådanne regler kender din tillidsrepræsentant og personaleafdelingen på dit ansættelsessted.

Revideret september 2017