Kan min leder afslå min ansøgning om orlov, når det er muligt at ansætte en vikar?


Spørgsmål:

Jeg søgte for et par år siden om orlov uden løn,men fik afslag med den begrundelse, at man ikke kunne finde en vikar til min stilling som jordemoder. der jo større mulighed for at ansætte jordemødre og min lyst til orlov er intakt. I vores personalepolitik hedder det, at orlov kan bevilges, når det er foreneligt med planlægningen af arbejdet på afdelingen. Jeg vil derfor spørge min leder, om jeg kan få fire måneders orlov uden løn og vil gerne vide, om hun kan afslå min ansøgning, hvis det er muligt at skaffe vikar? Jeg vil også gerne vide, om orlov skal søges med et bestemt tidsmæssigt varsel?


Svar:

Der er i overenskomsten en adgang til at søge orlov, benævnt ”ekstraordinær tjenestefrihed uden løn” (§ 21). Der er en ret til at søge, men der er ikke en pligt for arbejdsgiver til at bevilge orloven, idet den skal være ”forenelig med tjenestens tarv”. Om begrundelsen sidste gang så var holdbar er noget andet. Der er ikke anført noget krav om varsel i overenskomsten, men det er nok mest hensigtsmæssigt at anmode om orloven i god tid, således at din arbejdsgiver har en reel mulighed for at skaffe en afløser for dig i orlovsperioden. Du kan få orlov i indtil 5 år. Din arbejdsgiver har ansvar for, at der er en ledig stilling til dig, når din orlov ophører.

Redigeret september 2017