Kredse

Jordemoderforeningen har en lederkreds og fem regionale kredse.

Kredsbestyrelserne er sammensat af de valgte tillidsrepræsentanter fra arbejdsstederne i kredsen/regionen, to ekstra medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, samt en formand, der vælges ved urafstemning af og blandt kredsens medlemmer.

Lederkredsens medlemmer vælges blandt lederkredsens medlemmer.

På kredsenes sider kan du se, hvem der sidder i kredsbestyrelserne, arrangementkalender og andet. Klik på den ønskede kreds i menuen.

Grønland

Kontakt formand Anne Schurmann
Tlf.: +299 250438
E-mail: anneschurmann@remove-this.gmail.remove-this.com  

Læs mere om de specielle grønlandske løn- og ansættelsesvilkår

Fakta om kredsene

Kredsbestyrelser skal som minimum bestå af fire personer. Hvis det samlede antal tillidsrepræsentanter i kredsen er under fire, indtræder TR-suppleanterne i bestyrelsen eller der vælges medlemmer på generalforsamlingen. 

I kredse hvor der ligger en jordemoderuddannelse (Nordjyllands, Syddanmarks og Hovedstadens kredse) er jordemoderstuderende berettiget til en plads i bestyrelsen.

Kredsformanden vælges ved urafstemning af og bandt kredsens medlemmer. Jordemoderstuderende kan ikke vælges som kredsformand.

På generalforsamlingen i kredsen vælges to kredsbestyrelsesmedlemmer, som sidder i to år ad gangen.