Sygdom og afspadsering


Spørgsmål:

Jeg har været syg i fire dage, hvoraf en af dagene var planlagt som afspadsering. Hvad er der sket med den afspadsering, nu hvor jeg var syg? Betragtes den som afviklet, eller har jeg den stadigvæk til gode?


Svar:

Som ansat i skiftende vagter får du honorering i form af procenttillæg af timelønnen for arbejde på særlige tidspunkter af døgnet eller i weekender og på søgnehelligdage. Du honoreres også ekstra for over- eller merarbejde. Med mindre andet er aftalt lokalt, så udbetales tillæg for arbejde om aftenen og natten, mens tillæg for tjenester på søgnehelligdage eller i weekender oftest går til afspadsering. Det samme gør over- eller merarbejde med mindre andet er aftalt eller praktiseres fast.

Den afspadsering, der optjenes på baggrund af fast påregnelige forhold som arbejde i weekender og på søgnehelligdage, optjener du også, hvis du er syg i den planlagte vagt. Tilsvarende afvikler du også denne afspadsering, hvis du er syg, når afspadseringen skulle have været afviklet.

Du hverken optjener eller afvikler derimod afspadsering, hvis der er tale om over- eller merarbejde, da dette arbejde ikke er fast påregneligt. Bliver du syg før en aftalt over- eller merarbejdsvagt, får du således ingen afspadsering for den. Tilsvarende vil din afspadsering heller ikke være afviklet, men gå tilbage til din afspadseringskonto, hvis du bliver syg før afspadseringen.

Da reglerne altså er forskellige alt efter, hvad afspadseringen stammer fra, skal du i de enkelte afspadseringsvagter kunne se, hvilken form for afspadsering, der er tale om.

Bragt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 10, 2016