Ferieafholdelse under sygdom – teknisk raskmelding


Spørgsmål:

Jeg er sygemeldt med stress, men har længe haft planlagt en tur til Madeira. Jeg har talt med min læge om det, og hun mener, at det vil være godt for mig at komme væk hjemmefra en stund. Men hvordan er reglerne, må jeg gerne rejse på ferie, når jeg er sygemeldt?


Svar:

I udgangspunktet er sygdom en feriehindring, men hvis den sygemeldte gerne vil holde ferie, og helbredelsen ikke forhales ved ferien, så er der ikke noget til hinder for, at ferien afholdes. De første 30 dages sygdom, som medarbejderen har i en sygdomsperiode, betaler arbejdsgiveren selv (den såkaldte arbejdsgiverperiode). Efter 30 dage får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra kommunen. Hvis man vælger at holde ferie under en længere sygeperiode og har en forventning om, at man fortsat er sygemeldt efter ferien, så skal man aftale en ”teknisk raskmelding” under ferien. Den ”tekniske raskmelding” sikrer, at der ikke starter en ny arbejdsgiverperiode, og arbejdsgiveren blot genindtræder i sygedagpengerefusionen fra kommunen, når ferien er overstået, og medarbejderen fortsætter sygemeldingen.

Under den ”tekniske raskmelding” afvikler man sin sædvanlige ferie, så ferieregnskabet nedskrives tilsvarende. I praksis kan man ofte aftale den tekniske raskmelding direkte med HR-afdelingen på hospitalet, hvor man arbejder, så tager de kontakt til bopælskommunen. Nogle kommuner kræver, at man har talt med sin læge først og denne har sagt god for, at ferien ikke sinker helbredelsen.