Sygdom under afspadsering


Spørgsmål:

Jeg havde planlagt at afspadsere to dagvagter, en døgnvagt og en nattevagt, men blev syg dagen før, jeg skulle afspadsere. Jeg var syg den næste uge svarende til de dage, jeg skulle have haft fri. Har jeg mulighed for at gemme den planlagte afspadsering til en anden gang?


Svar:

Det afhænger af, hvilken type afspadsering, der er tale om, idet der er forskellige regler for, om afspadsering under sygdom afvikles eller ej. Det skal derfor fremgå af mødeplanen, hvilken form for afspadsering, der er tale om. Hovedreglen er, at de først optjente timer til afspadsering, er dem, der skal afvikles først. Hvis din afspadsering er det, vi kalder “fast påregnelig afspadsering”, dvs. afspadsering, som optjenes ved tjeneste på særlige tidspunkter, fx søgnehelligdage- og weekendtjenester, så både optjenes og afvikles disse timer i henhold til den planlagte tjeneste under sygdom. Hvis afspadseringstimerne skyldes overarbejde/merarbejde, kan de derimod hverken optjenes – eller afvikles – under sygdom. Denne afspadsering er ikke “fast påregnelig”, men resultat af en upåregnelig (ikke planlagt) indsats.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 1, 2013