Syg i længere tid


Spørgsmål:

Jeg er sygemeldt på grund af stress, og min læge har givet mig en henvisning til en psykolog. Jeg har været til omsorgssamtale/ sygefraværssamtale med min leder, og hun vil have en rundbordssamtale med kommunen. Hvad betyder det for mig? Min leder nævnte også, at kommunen kun kan udbetale sygedagpenge til min arbejdsplads i et halvt år. Er det rigtigt?   


Svar fra socialfaglig konsulent Vibeke Walther, Socialrådgivningen DSA:

Det er rigtig godt, at du har kontakt med din læge og er henvist til relevant behandling. Det er første skridt for, at du kan få det bedre.

Det er kommunens opgave at følge op på din sygemelding. Kommunen skal bl.a. vurdere, om du har behov for en indsats og lægge en plan for tilbagevenden til arbejdet. Her kan rundbordssamtalen være en god mulighed for at få et fælles overblik over situationen og mulighederne. Arbejdsgiver, kommune og som regel din tillidsrepræsentant deltager i rundbordssamtalen, hvor I kan få talt om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage. Egen læge eller andre kan deltage, hvis det er relevant.

Derudover kan det være en god idé at tage en person med til rundbordssamtalen, som kan støtte dig – fx en pårørende.

Fordelen ved en rundbordssamtale er, at alle muligheder kan komme på bordet, og det med det samme kan blive vurderet, hvad kommunen kan tilbyde af støtte, og hvad der er realistisk og kan lade sig gøre på din arbejdsplads.

En plan for tilbagevenden kan fx være:

  • Virksomhedspraktik i afdelingen hvor du er ekstra arbejdskraft i de timer, du er der.
  • Delvis raskmelding og gradvis tilbagevenden til arbejdet. Det betyder, at du raskmeldes på et lavere timetal end, du er ansat til, og at timetallet langsomt øges.
  • Mentorstøtte hvor kommunen bevilger ekstra ressourcer til din afdeling ved at aflønne fx en kollega til at støtte dig, når du vender tilbage.

Du har ret til fuld løn under sygdom. Når du har været syg i 30 dage, kan din arbejdsgiver få refusion fra kommunen i form af sygedagpenge. Kommunen kan udbetale sygedagpenge i 22 uger. Når der er gået 22 uger, skal kommunen vurdere om sygedagpengene kan forlænges.

Sygedagpengene kan forlænges, hvis du opfylder en af de syv forlængelsesmuligheder. Du kan læse om forlængelsesmuligheder på www.dsa.dk under ’Guide til syge’.

Hvis du ikke opfylder en af de syv muligheder for forlængelse, men kommunen fortsat vurderer, at du er syg og uarbejdsdygtig, vil du overgå til et jobafklaringsforløb, hvor ydelsen hedder ressourceforløbsydelse. Hvis du fortsat er ansat, vil du også fortsat have fuld løn under sygdom.

Du er velkommen til at kontakte Socialrådgivningen i DSA på 
33 15 10 66 for konkret råd og vejledning. Du kan maile til os eller reservere tid til en samtale via www.dsa.dk

God bedring.