Har jeg krav på at få løn for en sygedag, der skulle have været et fridøgn, men som blev inddraget?


Spørgsmål:

Jeg er ansat på et sygehus som jordemoder. I sidste måned blev mit fridøgn inddraget af min leder, men så blev jeg syg og kunne ikke møde på arbejde i ekstravagten alligevel. Min leder siger nu, at jeg ikke har krav på at få løn for de pålagte vagter, selvom jeg var syg. Har hun ret i det?


Svar:

Du har som udgangspunkt ret til løn under sygdom, dog ikke når du bliver syg forud for overarbejde/merarbejde. Men hvis du er blevet pålagt en vagt i dit planlagte fridøgn, har du ret til løn under sygdom. At det forholder sig sådan, fremgår ikke direkte af arbejdstidsaftalen, men det er sådan aftalen skal fortolkes. Du har også ret til erstatningsfrihed, hvis dit fridøgn bliver forkortet.

Ved indgreb i korte fridøgnsperioder (min. 35 timer – 32 timer ved nedsat hviletid) har du ret til erstatningsfrihed på min. 35 timer, hvis din frihedsperiode efter indgrebet er mindre end 35 (32) timer.

Ved indgreb i lange fridøgnsperioder (min. 55-64 timer) har du ret til erstatningsfrihed på min. 55 timer, hvis din frihedsperiode efter indgrebet er mindre end 55 timer og mindre end 35 timer. Du har dog kun ret til erstatningsfrihed på min. 35 timer, hvis din frihedsperiode efter indgrebet er mindre end 55 timer, men min. 35 timer. Du kan læse mere i den kommenterede arbejdstidsaftale under § 15, hvor der er et skema over de forskellige indgrebssituationer, og hvad de udløser af rettigheder. Aftalen finder du på Jordemoderforeningens hjemmeside.

Derudover har du ret til et mistet fridøgnstillæg, hvis dit fridøgn blev inddraget med mindre end 14 dages varsel, jf. arbejdstidsaftalens § 14 og § 15. Du kan spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 1, 2008