Socialrådgivning fra A-kassen


Spørgsmål:

Jeg er tillidsrepræsentant på en stor regional arbejdsplads, og bliver ofte mødt af spørgsmål fra kollegerne vedrørende sygdom. Det sparrer jeg en del om med Jordemoderforeningen, men jeg har nu også hørt, at jeg – eller mine kolleger – kan gøre brug af socialrådgiverne i a-kassen. Jeg vil derfor høre, hvilken hjælp og sparring, man kan få hos jer, når man rammes af langvarig sygdom?


Svar (Faq besvares denne gang af DSA’s socialrådgiverordning):

Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle, når en kollega bliver syg. Det kan være en god ide på et tidligt tidspunkt af en længerevarende sygemelding at henvise kollegaen til socialrådgiverne i DSA. Vi hjælper gerne med at få kendskab til sagsgangen i kommunen.

Som medlem af DSA har du også personligt mulighed for at få hjælp fra DSAs socialrådgivere. Du kan få telefonisk vejledning ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Ring trygt til DSAs socialrådgivere, når du selv, et af dine familiemedlemmer eller andre nære pårørende er, eller bliver syg eller handicappet.

Socialrådgiverne kan hjælpe dig med oplysninger om bl.a. sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og orlovsmuligheder ved pasning af syge eller handicappede familiemedlemmer.

Du kan også få vejledning om barseldagpenge, hvis du er eller bliver ledig, eller på anden måde er uden arbejde. Når du er i arbejde, er det som udgangspunkt din faglige organisation, der skal hjælpe dig med oplysninger om fx løn under sygdom og barselorlov med løn.

Du kan kontakte DSAs socialrådgivning på socialraadgivning@dsa.dk eller ringe på telefonnummer 33 15 10 66, hvis du har brug for konkret vejledning.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 2, 2013