Opsigelsesvarsel


Spørgsmål:

Jeg er desværre blevet afskediget fra min arbejdsplads efter længevarende sygdom. Jeg har været ansat på arbejdspladsen i 16 år. Jeg fik at vide i personaleafdelingen, at jeg, ud over mit opsigelsesvarsel på 6 måneder, også vil få en måneds løn i godtgørelse, når jeg fratræder. Men nu er jeg blevet lidt forvirret, for en af mine veninder, der for nogle år siden blev afskediget under en omstrukturering og havde 15½ års anciennitet, fortæller, at hun fik to måneders løn i godtgørelse. Jeg har også hørt om en kollega, der intet fik, da hun blev afskediget, fordi hun gik på pension efter opsigelsen. Jeg overvejer også at gå på pension. Men hvad gælder der egentlig for mig?


Svar:

Ud over dit almindelige opsigelsesvarsel har du ret til en godtgørelse, når du opsiges fra en arbejdsplads, hvor du har været ansat igennem længere tid.

Regler om godtgørelse ved opsigelse er blevet ændret i februar 2015, så det er efterhånden en del år siden. Før den 1. februar 2015 fik man 1, 2 eller 3 måneders løn, når man på tidspunktet for opsigelsen havde mere end 12, 15 eller 18 års anciennitet i virksomheden. Efter 1. februar 2015 får man godtgørelse svarende til en månedsløn, hvis man har været ansat i 12 år eller mere, og godtgørelsen stiger til 3 måneders løn, hvis man har været ansat i 17 år eller mere.

Din veninde har altså fået godtgørelsen på 2 måneders løn efter de gamle regler. Og du vil efter de nye regler have ret til 1 måneds løn i godtgørelse. Godtgørelsen beregnes som sædvanlig løn (grundløn, tillæg og ulemper) og pensionsbidrag. Du får ikke feriepenge af din godtgørelse.

Efter de gamle regler fik man ikke godtgørelsen, hvis man ved fratrædelsen var berettiget til pension. Der er ikke længere denne sondring i reglerne. Du er berettiget til din godtgørelse, uanset om du søger nyt arbejde eller vælger at træde ud af arbejdsmarkedet. 

Redigeret november 2023