Øremærket barsel


Spørgsmål:

Jeg er ansat som jordemoder på et hospital og er gravid. Jeg har termin sidst i juli.

Hvad betyder de nye regler om øremærket barsel for planlægningen af min barsel? Og hvornår kan jeg gå fra på barsel?


Svar:

Først og fremmest: Tillykke med graviditeten og din kommende barsel!

De nye regler om øremærket barsel forventes at have virkning fra den 2. august 2022 – og dermed for børn født efter denne dato. Om I vil være omfattet af de nye orlovsregler, afhænger derfor af tidspunkt for din fødsel. Reglerne om at gå fra 8 uger fra før termin, hvis man er regionalt ansat, er uændrede.

Den nye orlovsmodel skal sikre en mere ligelig fordeling af orloven i overensstemmelse af med EU´s orlovsdirektiv.

Der ændres ikke på den orlovslængde med ret til barselsdagpenge, der allerede gælder i dag.

Med de gældende regler har mor først 14 ugers barselslov, far har 2 uger i forbindelse med fødslen og forældrene har derefter samlet 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge – total 48 uger.

Med den nye orlovsmodel får I også 48 uger tilsammen som par. De er fordelt, så både mor og far får 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Af disse 24 uger er henholdsvis 2 uger og 9 uger øremærket til hver af forældrene – se skemaet til højre. Den resterende del af de 24 ugers orlov med barselsdagpenge (13 uger) kan forældrene frit placere mellem sig, som de ønsker.

De 9 ugers øremærket orlov med ret til barselsdagpenge skal holdes inden barnet fylder et år – og øremærkningen gælder alene for lønmodtagere. Hvis forældrene ikke afholder de øremærkede uger, bortfalder de.

Vi skriver mere detaljeret om fx forlængelsesmuligheder, når loven er endeligt vedtaget.

Før terminEfter fødslen
Mor4 uger før termin (ansatte på det regionale/kommunale område 8 uger før, ansatte på det statslige område 6 uger før)2 uger øremærket skal holdes i forbindelse med fødslen13 uger – kan frit overdrages mellem forældrene9 uger øremærket
Far2 uger øremærket skal holdes i forbindelse med fødslen13 uger – kan frit overdrages mellem forældrene9 uger øremærket