Øremærket barsel


Spørgsmål:

Jeg er ansat som jordemoder på et hospital og er gravid. Jeg har termin sidst i juli.

Hvad betyder reglerne om øremærket barsel for planlægningen af min barsel? Og hvornår kan jeg gå fra på barsel?


Svar:

Først og fremmest: Tillykke med graviditeten og din kommende barsel!

Der kom nye regler om øremærket barsel med virkning fra den 2. august 2022 – og dermed for børn født efter denne dato.

Den nye orlovsmodel skal sikre en mere ligelig fordeling af orloven i overensstemmelse af med EU´s orlovsdirektiv.

Der er ikke ændret på orlovslængden med ret til barselsdagpenge.

Med den nye orlovsmodel har I 48 uger tilsammen som par. De er fordelt, så både mor og far får 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Af disse 24 uger er henholdsvis 2 uger og 9 uger øremærket til hver af forældrene – se skemaet til højre. Den resterende del af de 24 ugers orlov med barselsdagpenge (13 uger) kan forældrene frit placere mellem sig, som de ønsker.

De 9 ugers øremærket orlov med ret til barselsdagpenge skal holdes inden barnet fylder et år – og øremærkningen gælder alene for lønmodtagere. Hvis forældrene ikke afholder de øremærkede uger, bortfalder de.

Før terminEfter fødslen
Mor4 uger før termin (ansatte på det regionale/kommunale område 8 uger før, ansatte på det statslige område 6 uger før)2 uger øremærket skal holdes i forbindelse med fødslen13 uger – kan frit overdrages mellem forældrene9 uger øremærket
Far2 uger øremærket skal holdes i forbindelse med fødslen13 uger – kan frit overdrages mellem forældrene9 uger øremærket

Læs eventuelt mere i Aftale om fravær af familiemæssige årsager eller dette administrationsgrundlag.