Hvad sker der med den ferie, jeg ikke kan holde under min barsel?


Spørgsmål:

Hvad sker der med den ferie, jeg ikke kan holde under min barsel?


Svar:

Hvis du holder barselorlov i hele ferieperioden (1. september til 31. december året efter), har du ret til at få udbetalt 5. og 6. ferieuge.
1.-4- ferieuge overføres til efterfølgende afholdelse.

Hvis du kommer tilbage fra barsel fx primo november, skal minimum 4 uger af din ferie være holdt inden den 31. december. Dette på trods af, at det er ‘besværligt’ for arbejdspladsen pga. juletravlhed. Såfremt du har været tilbage på arbejde, men ikke har holdt de første 4 ugers ferie inden 31. december, vil de 4 uger gå tabt ved årets udgang.

Hvis du kommer tilbage fra barsel midt i ferieperioden, så kan din leder bestemme, at du skal holde dine 3 ugers sommerferie inden den 30. september, hvor hovedferieperioden slutter. Du har i dette tilfælde ikke krav på 3 måneders varsel, fordi hensynet til at du får holdt sommerferie vejer tungest.

Hvis du kommer tilbage hen imod slutningen af ferieårets udløb, har du ligeledes heller ikke krav på 1 måned varsel, fordi hensynet til at du får holdt ferie igen vejer tungest.

Den femte og den sjette ferieuge kan udbetales ved ferieårets afslutning. 

Du kan også aftale med din leder, at du overfører ferien til næste ferieår. Denne aftale skal være skriftlig.

Opdateret august 2023