Hvad sker der med den ferie, jeg ikke kan holde under min barsel?


Spørgsmål:

Hvad sker der med den ferie, jeg ikke kan holde under min barsel?


Svar:

Hvis du holder barselorlov i hele ferieperioden (1. maj til 30. september), har du ret til at få udbetalt ferielønnen i stedet for at holde ferie. Lønnen kan udbetales umiddelbart efter ferieperiodes udløb og senest ved ferieårets udløb den 30. april. Du kan også vælge at holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret (1. maj til 30. april). Det har du også ret til.

Hvis du kommer tilbage fra barsel midt i ferieperioden, så kan din leder bestemme, at du skal holde dine 3 ugers sommerferie inden den 30. september. Du har i dette tilfælde ikke krav på 3 måneders varsel, fordi hensynet til at du får holdt sommerferie vejer tungest.

Hvis du holder barselsorlov ved ferieårets udløb den 30. april, har du også ret til at få din ferie udbetalt ved ferieårets udløb.

Hvis du kommer tilbage hen imod slutningen af ferieårets udløb, så kan din leder bestemme, at du skal holde din restferie i sammenhængende uger eller som enkeltdage. Du har i dette tilfælde ikke krav på 1 måned varsel, fordi hensynet til at du får holdt ferie igen vejer tungest. Den sjette ferieuge behøver du ikke at holde, og du kan som udgangspunkt derfor få den udbetalt ved ferieårets afslutning. 
Der er dog en undtagelse: 
Hvis regionen senest ved ferieårets start generelt overfor alle ansatte tilkendegiver, at man af budget- og planlægningsmæssige hensyn vil benytte sig af særregler i ferieaftalens §19a, så kan man beslutte, at man inden 1. okt i ferieåret – eller på et senere tidspunkt fastsat af regionen skal give besked om, at man ønsker 6. ferieufe udbetalt. Tjek derfor i HR-afdelingen eller hos TR, om I har sådan regel hos jer.

Du kan også aftale med din leder, at du overfører ferien til næste ferieår. Denne aftale skal være skriftlig.

En anden mulighed er, at du afbryder din barselsorlov ved at anvende reglerne om udskyldelse af orlov og holder din ferie. Det skal du informere din leder om senest otte uger efter fødslen. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan afbryde din orlov, hvis du har valgt at forlænge din barselsorlov med 8 eller 14 uger.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 10, 2005