Kejsersnit – hvornår starter barslen?


Spørgsmål:

Jeg er ansat på en fødegang og har fundet ud af, at jeg er gravid og skal føde ved planlagt kejsersnit.

Jeg har fået en terminsdato, men jeg skal forventeligt have foretaget kejsersnittet før min nuværende terminsdato.

Hvornår skal jeg gå fra på mine 8 ugers graviditetsorlov?


Svar:

Som regional ansat har du ret til graviditetsorlov med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. I de 8 uger medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

En beslutning om, at fødslen skal ske ved kejsersnit på en nærmere fastsat dato, der afviger fra det tidligere forventede tidspunkt, betyder, at datoen for kejsersnit lægges til grund ved afgørelse af, hvornår 8-ugers perioden begynder.

I din konkrete situation begynder din graviditetsorlov således 8 uger før, kejsersnittet er planlagt til.

Husk at giv din arbejdsgiver besked, så snart du er bekendt med en ændring i terminsdatoen.

Opdateret august 2023