Løn under barselsorlov


Spørgsmål:

Jeg er fastansat jordemoder på en fødegang og venter barn til januar. Hvor meget løn kan jeg få under min barselsorlov?


Svar:

På alle overenskomstområder er der aftalt bedre rettigheder under barselsorlov, end det der er sikret i loven. Efter den regionale aftale har du ret til følgende:

Du kan gå på orlov med fuld løn 8 uger inden din terminsdato (graviditetsorlov). Efter du har født, har du ret til barselsorlov med løn i 10 uger.

Når du er færdig med dine 10 ugers barselsorlov, kan du gå på forældreorlov. Du og din partner kan hver i sær holde op til 32 ugers forældreorlov.

Samlet set er der efter fødslen barselsdagpenge til 24 ugers dagpenge til jer hver. For dig bliver disse fordelt på 10 ugers barselsorlov og 14 ugers af forældreorloven. For din partner fordeles disse på 2 ugers barselsorlov og efterfølgende 22 uger af forældreorloven.

De 2 uger efter fødslen er øremærket til hver af jer. Herudover er de 9 af dagpengeugerne øremærket hver forældre. Resten kan i overdrage.

Hvis du vil have fuld løn i de 26 uger, som den regionale aftale giver dig mulighed for, skal din partner derfor minimum overdrage 2 ugers dagspenge til dig. Dagpengene modtager din afdeling som refusion for at give dig løn.

Læs mere barselregler under Løn og ansættelse – Barsel og anden orlov.

Redigeret 24.08 2023