Løn under barselsorlov


Spørgsmål:

Vi venter barn til december. Min mand vil gerne tage så meget orlov, som han kan – med fuld løn. Men hvordan med min ret til fuld løn – kan vi risikere, at jeg mister nogle ugers løn, når min mand holder orlov? Jeg er jordemoder på en fødegang, og min mand er portør. Vi arbejder ikke på samme hospital, men inden for samme region.


Svar:

På alle overenskomstområderne er der aftalt bedre rettigheder under barselsorlov, end hvad der er sikret i loven. Efter den regionale overenskomst har du ret til følgende:

Som mor kan du gå på orlov med fuld løn 8 uger inden din terminsdato (graviditetsorlov). Efter du har født, har du ret til barselorlov med løn i 14 uger efter fødslen. I den samme periode har din mand ret til fravær med løn i 2 uger (fædreorlov).

Når du er færdig med dine 14 ugers barselorlov, kan du og din mand gå på forældreorlov. Du kan holde op til 32 ugers forældreorlov – de 6 uger er med fuld løn efter overenskomsten. Din mand kan – når han har holdt sine 2 uger fædreorlov – også gå på forældreorlov. Han har ret til fuld løn i 7 uger. Herudover har I 6 ugers lønnet orlov, som I kan dele mellem jer – og om I deler lige over eller den ene af jer afholder dem, er op til jer.

Samlet set er der efter loven barselsdagpenge til graviditet-, barsels- og forældreorloven i 52 uger, fordelt på henholdsvis 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov til moderen, 2 ugers barselsorlov til faderen og efterfølgende 32 ugers forældreorlov, som forældrene frit kan fordele mellem sig.

Det er kun i de særlige tilfælde som jeres, hvor begge forældre arbejder under samme overenskomstområde, at der vil skulle ske en deling af de 6 lønnede uger til deling, og at den samlede periode med fuld løn i forældreorlovsperioden derfor kun er 19 uger fordelt på 6 uger til moderen, 7 uger til faren og 6 uger til deling.

Såfremt din mand ikke arbejdede under sammen overenskomstområde som dig, men fx var kommunalt eller statslig ansat, ville I have krav på 12+13 = 25 ugers fuld løn under forældreorlov; 6+6= 12 uger til dig og 7+6 = 13 uger til din mand.

Både du og din mand vælger selv, hvornår I vil holde jeres henholdsvis 6 og 7 uger, samt hvordan I ønsker at dele de 6 uger. Din mand kan fx holde forældreorlov samtidig med, at du har barselorlov, men han kan også vælge at lægge ugerne senere, fx når du er startet på arbejdet igen. I kan også vælge at holde forældreorlov samtidig.

Læs mere barselregler under Løn og ansættelse – Barsel og anden orlov.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 7-8, 2013 – redigeret 03.08 2017