Ulempetillæg under barsel


Spørgsmål:

Jeg er ansat på et hospital og er for tiden på barsel. Jeg har normalt mange nattevagter og weekendvagter, da det passer mig rigtig godt. Nu synes jeg, min løn under barslen er mindre end normalt. Det ser ud som om, jeg får aflønning efter en standardvagtplan med nogle aftenvagter og enkelte nattevagter. Er det en korrekt måde at gøre det på?


Svar:

Det er muligt, at man udbetaler ulempetillæg under barsel efter et gennemsnit for afdelingen og efter et fast standardskema, som passer for afdelingen som helhed. Det kan være det nemmeste for afdelingen, men det er ikke korrekt.

Du skal have den løn, du plejer at få. Har du flere nattevagter og aftenvagter end gennemsnittet, skal du også under din barsel have mere i ulempetillæg end gennemsnittet.

Vær opmærksom på, at hvis I ikke lokalt har aftalt eller praktiserer, at weekendtillæg helt eller delvist udbetales – men derimod går til afspadsering – så får du ikke disse udbetalt under sygdom og barsel. Overarbejds- og merarbejdsbetaling er ikke sædvanlig løn, så det får du heller ikke. 

Opdateret september 2023