Beregning af barsel, når fødslen afviger fra termin


Jeg venter mit første barn og havde termin i sidste uge. Dvs. jeg har nu været på graviditetsorlov i 9 uger. Bliver den ekstra uges graviditetsorlov trukket fra min barsel?


Det korte svar er: Nej.

Når det forventede fødselstidspunkt og den faktiske fødsel ikke altid er sammenfaldende, kan orlovsperioden før fødslen i praksis være både kortere og af længere varighed end de 8 uger. Hvis du føder før planlagt termin, bliver din ret til graviditetsorlov således afkortet tilsvarende. (NB. ved planlagt Kejsersnit flyttes din ret til graviditetsorlov til 8 uger før kejsersnittet). Føder du derimod efter planlagt termin, forlænges perioden for graviditetsorlov svarende til den tid, du går over termin.

Ændring i graviditetsorlovens længde medfører ikke afkortning eller forlængelse af den orlov (de 10 ugers barselsorlov), som du (moderen) har ret til efter fødslen. Man kan således ikke “overflytte” dage/uger, hvis fødslen har fundet sted før beregnet, ligesom man ikke kan afkorte orlovsperioden efter fødslen med henvisning til, at der er afholdt mere end 8 ugers barselsorlov før fødslen.

Hvis ændring i terminsdatoen falder, når de otte ugers graviditetsorlov er gået i gang, så gælder de samme regler, som hvis du føder før tid.

Opdateret august 2023