Barselsregler: 6-7-6 modellen


Spørgsmål:

Jeg er jordemoder og ansat ved en fødeafdeling på et offentligt sygehus og skal nedkomme i starten af næste år. Min mand er statsansat. Hvilke rettigheder for løn under barsel har vi efter barselsreglerne i forældreorlovsperioden?


Svar:

Som regional ansat har du ret til fuld løn samt fravær i 8 uger før fødslen (graviditetsorloven), ligesom din statsansatte mand har ret til fuld løn samt fravær i 2 uger (fædreorlov) efter fødslen (eller efter aftale med arbejdsgiveren til afholdelse inden for de første 14 uger efter fødslen), og du har du ret til fuld løn samt fravær 14 uger efter fødslen i din barselsorlov.

Ift. de efterfølgende 32 ugers forældreorlov, er I ganske rigtigt omfattet af reglerne på det offentlige område om ret til fravær med løn under en periode af forældreorlovsperioden. Lønretten beskrives ud fra 6+7+6-modellen:

6+7+6-modellen:

Modellen er indført i både region/kommune og stat, men den giver lidt forskellige rettigheder afhængig af, om begge forældre er ansat inden for samme offentlige ansættelsesområde, den ene er privatansat, eller som jer – den ene ansat i en region og den anden i staten.

Modellen viser, at moren har ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov, mens faren/medmoren har ret til de 7 uger (dette er de “6+7 ” = 12 uger). De 6 uger til moren og 7 uger til faren/medmoren er øremærkede, hvilket vil sige, at retten til sædvanlig løn bortfalder, hvis den øremærkede orlov ikke anvendes. Det betyder, at hvis faren/medmoren vælger ikke at gøre brug af sine 7 ugers orlov, bortfalder retten til løn – moren kan ikke overtage dem.

Herudover har du som regionalt ansat ret til løn i yderligere 6 uger af de 32 uger, dog således at forældre, der begge er omfattet af samme aftale, kun samlet har ret til de 6 ekstrauger tilsammen (6+7+6 = 19 uger). De sidste 6 uger kan fordeles mellem forældrene.

For så vidt angår de sidste 6 uger (6+6+6) har det betydning, om begge forældre er omfattet af den samme barselsaftale/ansat inden for samme beskæftigelsesområde eller ej:

Når man er omfattet af forskellige barselsaftaler:

I jeres situation med to forskellige offentlige ansættelsesområder/barselsaftaler bliver de sidste 6 uger faktisk til 12 uger, idet både moren og faren/medmoren hver især har ret til afholdelse af “de sidste 6 uger” – med fuld løn for begge. I jeres tilfælde, hvor du er ansat i en region og din mand i staten, indebærer dette, at I begge har ret til fuld løn under forældreorloven i 6+7+(6+6) = 25 uger.

Hvis begge er omfattet af samme barselsaftale:

Hvis I begge var ansat i enten region eller i staten, havde moren forældreorlov med 6 ugers fuld løn, og faren/medmoren forældreorlov med 7 ugers fuld løn (“6+7 “). De sidste 6 uger med løn skal herefter enten deles mellem jer eller afholdes af én af jer. Det giver således i alt ret til orlov med fuld løn i 6+7+6 = 19 uger. I kan holde fraværet samtidigt eller afholde fravær på skift.

Hvis I henholdsvis er offentlig og privat ansatte:

Hvis moren fx er ansat i en region, og faren/medmoren er privatansat, har moren ligeledes ret til fuld løn i 6+6 uger = 12 uger af den samlede forældreorlovsperiode på 32 uger. Faren/medmorens ret til løn under barselsorlov (de 7 uger i det offentlige beskrevet ovenfor) afhænger af den aftalte overenskomst, han/hun er ansat under.

Opdateret april 2020