Lønret regional ansættelse


Spørgsmål:

Jeg er jordemoder og ansat ved en fødeafdeling på et offentligt sygehus og skal nedkomme i starten af næste år. Min mand er statsansat. Hvilke rettigheder for løn under barsel har vi efter barselsreglerne i forældreorlovsperioden?


Svar:

Som regional ansat har du ret til fuld løn samt fravær i 8 uger før fødslen (graviditetsorloven), ligesom din statsansatte mand har ret til fuld løn samt fravær i 2 uger (fædreorlov) efter fødslen. Efter fødslen har du ret til 10 ugers løn under barselsorlov og 10 ugers løn under forældreorlov. Herudover kan du få 6 ugers løn, fordi din partner ikke er ansat på den regionale overenskomst.

Når man er omfattet af forskellige barselsaftaler:

I jeres situation med to forskellige offentlige ansættelsesområder/barselsaftaler bliver de sidste 6 uger faktisk til 12 uger, idet både moren og faren/medmoren hver især har ret til afholdelse af “de sidste 6 uger” – med fuld løn for begge.

Hvis begge er omfattet af samme barselsaftale:

Hvis I begge var ansat i enten region eller i staten, skulle de sidste 6 uger med løn herefter enten deles mellem jer eller afholdes af én af jer.

Hvis I henholdsvis er offentlig og privat ansatte:

Hvis moren fx er ansat i en region, og faren/medmoren er privatansat, har moren ligeledes ret til fuld løn i de 6 uger af den samlede forældreorlovsperiode på 32 uger.

Opdateret september 2023