Gravid med nattevagt


Spørgsmål:

Jeg er gravid og har haft en del kvalme – især i og efter nattevagter. Hvor syg skal man være for at få en sygemelding fra nattevagter, mens man er gravid?


Svar:

Tillykke med graviditeten. Vi håber, at du snart er igennem perioden med kvalme!
Indtil da skal en vurdering, af om der er behov for en sygemelding, ske sammen med din egen læge.

Rigtigt mange gravide synes, at nattevagter er hårde. Og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i sin forskning dokumenteret, at gravide frem til 20. uge med mere end én nattevagt om ugen har en øget risiko for ufrivillig abort. Denne risiko ses ikke, hvis der blot er mere end en uge mellem nattevagterne.

Ifølge arbejdsmiljøloven, skal du og din graviditet sikres sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsforhold. Men arbejdsmiljøloven tager ikke direkte stilling til konkret arbejdstilrettelæggelse.

Jordemoderforeningen mener, at alle arbejdspladser, hvor der er behov for at gravide varetager nattevagter, skal tilrettelægge vagterne således, at der er minimum en uge mellem hver nattevagt for de gravide ansatte frem til uge 20. Herefter bør det tilstræbes, at den gravide fritages fra nattevagter, eller at det som minimum drøftes med den gravide, hvordan nattevagter (forsat med minimum en uges mellemrum) kan tilrettelægges, så den gravide ikke oplever nattevagterne som belastende.

Den letteste vej til en god aftale om dine nattevagter er, hvis du aftaler dette direkte med din nærmeste leder. Du kan evt. have din TR med, men dialogen mellem dig og din leder er central for at identificere dine behov og få forventningsafstemt, hvordan I løbende får justeret dine arbejdsfunktioner, så arbejdet ikke belaster din graviditet.

Vær opmærksom på, at du ikke skal have mindre i løn, fordi du som gravid ikke kan varetage hele eller dele af dine funktioner. Her skal du lønmæssigt stilles, som var du sygemeldt eller på ferie. Dvs. at du skal have sin sædvanlige løn. Tal med din TR, hvis du er i tvivl om du får det rigtige.

Bragt i Tidsskrift for Jordemødre nr.1, januar 2022