Flere timer – hvad sker der ved barsel


Spørgsmål:

Jeg er ansat på 32 timer, men har længe tænkt på at gå op i tid. Nu er der ledige timer på min arbejdsplads. Men jeg er i mellemtiden blevet gravid og skal gå fra på barsel om 2½ måned. Kan jeg stadig gå op i tid, eller skal jeg vente, til jeg kommer tilbage? Hvis jeg allerede nu går op i tid, hvilken løn har jeg så krav på under min barsel – er det et gennemsnit for de sidste tre måneder før orloven?


Svar:

Hvis der er (permanente) ledige timer på din arbejdsplads, har du – og dine kollegaer – ret til at få de ledige timer fordelt mellem de af jer, der ønsker flere timer i ansættelsen. Du har ret til at få flere timer, uanset om du er gravid og snart skal på orlov.

Din arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle dig i forhold til dine kollegaer med henvisning til, at du er gravid. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan nægte at give dig flere timer alene med henvisning til, at du skal på orlov.

Når du går på barselorlov har du ret til sædvanlig løn i henhold til de timer, du aktuelt arbejder i. Du skal under orloven have en løn, der er “sædvanlig løn”, det vil sige den løn, du ville have fået, hvis du var på arbejde. Hvis du har fået yderligere timer, så er det den forhøjede ansættelsesbrøk, som din løn i orloven nu skal beregnes med.

For jordemødre, der arbejder i vagter, kan det nogle gange være vanskeligt at sige, hvad der er “sædvanlig løn”, fordi jeres løn svinger hver måned. Arbejdspladserne laver derfor ofte et skyggeskema til dig under din orlov.

Når man laver skyggeskemaet, kan man kigge på vagtbelastningen i et gennemsnit over tre måneder. Når vi forhandler jeres overenskomst tages der højde for en række forhold. Bl.a. tages der højde for, at jordemødrene aldersmæssigt er en yngre gruppe, bestående hovedsagelig af kvinder, og at der på området tages en vis mængde barselorlov. Man kan – lidt forenklet og populært – sige, at vi “betaler” for løn under orlov af den økonomiske ramme. Derfor er det også væsentligt, at I gør brug af de rettigheder, der ligger i reglerne. 

Revideret september 2017