Opbygning af Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens demokratiske opbygning betyder, at der er kort fra top til bund.

Det øverste organ er kongressen, derefter kommer hovedbestyrelsen, formandskabet og kredsene

Kongressen

Kongressen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.
Læs mere om kongressen


Hovedbestyrelsen

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse og formanden for lederkredsen samt to øvrige medlemmer
Læs mere om hovedbestyrelsen


Formandskabet

Jordemoderforeningens formandskabet udgøres af formand og næstformand. Formanden tegner foreningen. I formandens forfald tegner næstformanden foreningen.
Læs mere om formandskabet


Kredsene

Jordemoderforeningen har en lederkreds og fem regionale kredse.
Læs mere om kredsene