Den nye hovedbestyrelse

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse får ny sammensætning efter 1. juni. Mere end hver anden plads er besat af nye medlemmer.

Hovedbestyrelsen består af forkvinderne i de fem regionskredse, forkvinden i Lederkredsen, forperson i Jordemoderstuderendes Landssammenslutning (JSL), to medlemmer, der vælges ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer, samt foreningens forkvinde og næstforkvinde.

Efter valg i kredse og til de urafstemningsvalgte poster har hovedbestyrelsen fået seks nye medlemmer, mens de øvrige fortsætter. Se hvem der sidder i hovedbestyrelsen.

Alle poster er besat uden modkandidater.

Vi har spurgt de nyvalgte om deres motivation for at stille op til en post i hovedbestyrelsen og om der er sager, de har særlig interesse for og forhold, de særligt ønsker at fremme.

Syddanmarkskredsen. Lene Møller Andersen
Læs mere om Lene

Sjællandskredsen. Manja Vilhelmsen Rytter
Læs mere om Manja

Lederkredsen. Vibeke Spring Lafrenz
Læs mere om Vibeke

De Jordemoderstuderende Landssammenslutning. Liv Abildstrøm
Læs mere om Liv

Urafstemningsvalgt. Julie Bergmark
Læs mere om Julie

Urafstemningsvalgt. Camilla Laursen
Læs mere om Camilla