Ny i hovedbestyrelsen: Vibeke Spring Lafrenz

Vibeke Spring Lafrenz er uddannet fra aprilholdet i 2001. Har været leder siden 2013 på tre forskellige fødeafdelinger. Har taget en Master of Public Governance på CBS i 2020.

Min motivation for at stille op er, at jeg ønsker mere fokus på ledere i Jordemoderforeningen. Jeg ønsker mere fokus på ledelsesvilkår, udvikling og uddannelse på alle lederniveauer. Jeg ønsker at understøtte brobygning mellem ledere, kliniske jordemødre og foreningen. Vi er en lille forening og derfor har vi en særlig forpligtelse til at støtte op om vores fag, faglighed og renommé. Det gør vi kun ved at have et tæt samarbejde, fælles retning og respekt for, at alle har noget, de kan byde ind med, samt at vi kun er noget qua hinanden for at kunne lykkes som fag og forening. Sammen.